accesskey_mod_content

A Comunidade de Madrid interconectará os xulgados dos partidos xudiciais da rexión

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

17 xuño 2014

A Comunidade de Madrid deseñou dúas novas aplicacións para interconectar os xulgados dun mesmo partido xudicial e para permitir ao cidadán consultar vía en liña o estado do seu asunto, escrito ou recurso no que sexa parte procesual.

A Comunidade continúa coa modernización e mellora da Xustiza na rexión. Por esa razón deseñou dúas novas aplicacións informáticas que se porán en marcha a finais deste ano. A primeira interconecta os xulgados dun mesmo partido xudicial permitindo aos seus maxistrados, fiscais, secretarios xudiciais e funcionarios compartir información. A segunda, permitirá ao cidadán consultar vía en liña o estado do seu asunto, escrito ou recurso no que sexa parte procesual.

A Dirección Xeral de Xustiza, dependente da Consellería de Presidencia, Xustiza e Portavocía, que dirixe Salvador Vitoria, deseñou estas dúas novas ferramentas que estarán plenamente implantadas a finais deste ano, e que son un paso máis no fomento e desenvolvemento da Administración Electrónica. En ambos os casos lógrase un importante aforro, tanto de desprazamento de cidadáns aos xulgados, que agora poderán facer determinadas consultas vía en liña, como de xestión e de duplicado de documentos en papel utilizados habitualmente polos Decanatos.

A primeira das ferramentas coñécese como Sharepoint ou taboleiro de anuncios e é unha aplicación web grazas á cal o persoal da Administración de Xustiza dun mesmo Partido Xudicial, accederá a toda a información relativa ao seu partido xudicial dunha forma áxil, eficaz e de maneira controlada. Poderase consultar documentación, normativa, calendarios de gardas e eventos formativos, así como publicar e compartir anuncios ou comunicacións que afecten o partido xudicial. Ademais poderao facer a calquera hora e en calquera lugar con conexión a Internet.

O Sharepoint xa se está desenvolvendo como proxecto piloto no partido xudicial de Móstoles e esta semana farao no de Alcobendas. Prevese que ao longo do segundo semestre de ano implantar en 21 os partidos xudiciais da rexión.

A segunda das ferramentas informáticas desenvolvidas pola Comunidade é o novo servizo de Consulta de Asuntos polo Cidadán que vía internet poderá ter acceso á información dos asuntos, recursos, auxilios xudiciais e escritos, nos que sexa parte procesual. A consulta realizarase desde o Portal de Xustiza(Abre en nova xanela) , mediante e-DNI ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola Comunidade.

A principal vantaxe deste servizo é a de poder realizar a consulta a calquera hora do día, evitando desprazamentos e chamadas innecesarias ás dependencias xudiciais e diminuíndo o tempo dedicado polos funcionarios de xustiza a proporcionar información sobre os procedementos contribuíndo, ademais, a reducir a presenza de público nas sedes.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Cidadán
  • Interoperabilidade
  • Servizos electrónicos
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE