accesskey_mod_content

Publicación da Miniapplet do cliente @asina v1.0

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

13 xaneiro 2012

Ponse a disposición de todos os interesados un novo compoñente dentro da suite de produtos do cliente @asina, a Miniapplet v1.0. , moito máis lixeiro que o actual cliente de firma dado que soporta un conxunto limitado de métodos NOVOS para operacións tipo de firma electrónica e que permite xerar firmas nos seguintes formatos: CAdES, XAdES PAdES e ODF.

Ponse a disposición de todos os interesados un novo compoñente dentro da suite de produtos do cliente @asina, a Miniapplet v1.0. , moito máis lixeiro que o actual cliente de firma dado que soporta un conxunto limitado de métodos NOVOS para operacións tipo de firma electrónica e que permite xerar firmas nos seguintes formatos: CAdES, XAdES PAdES e ODF.

Pode descargarse no PAe en: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/clienteafirma/descargas

Esta nova ferramenta de firma electrónica funciona en forma de Applet de Java integrado nunha páxina Web mediante Javascript. A Miniapplet fai uso dos certificados dixitais X.509v3 e das claves privadas asociadas a estes que estean instalados no repositorio ou almacén de claves e certificados do sistema operativo ou da navegador Web, así como dos que estean en dispositivos configurados no mesmo.

A Miniapplet é unha aplicación que se executa en cliente. Isto é así para evitar que a clave privada asociada a un certificado teña que "saír" do colector do usuario situado no seu PC. De feito, nunca chega a saír do navegador, o Cliente envíalle os datos a asinar e este devólveos asinados.

A Miniapplet @asina é Software Libre publicado que se pode usar, á súa elección, baixo licencia GNU Xeral Public License versión 2 (GPLv2) ou superior ou baixo licencia European Software License 1.1 (EUPL 1.1) ou superior.

En calquera caso esta miniapplet non substitúe á applet completo de @firma con todos os seus métodos e funcionalidades de firma e cifrado, e a versión actualizada 3.3, publicarase en breve, mantendo a compatibilidade na invocación dos métodos coas versións anteriores.

Para máis información e descargas pode consultar a iniciativa cliente @asina e o proxecto do cliente @asina(Abre en nova xanela) na forxa do CTT.

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Software Libre
  • Identidade e Firma electrónica