accesskey_mod_content

O Impulso da Administración Electrónica desde o Goberno de Navarra

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

08 setembro 2011

 

O Goberno de Navarra ofrece o trámite en liña de 958 servizos

 

O funcionamento e situación actual da Administración Electrónica en Navarra baséase fundamentalmente en tres eixos: Catálogo de Servizos , Xestor de Expedientes Extr@ e Cartafol Electrónico do Cidadán .

Ata chegar á situación actual, o primeiro paso fundamental foi coñecer que servizos electrónicos poderíanse ofrecer aos cidadáns e por suposto con que nivel de interacción poderíanse ofrecer a estes. Por iso créase o Catálogo de Servizos Electrónicos do Goberno de Navarra tras unha análise exhaustiva de todos os servizos que se xestionan desde o Goberno de Navarra. Desde o primeiro momento potenciouse desde o propio goberno conseguir que como mínimo estivesen dispoñibles as descargas de formularios e que aos poucos se fosen incrementando as tramitacións completas en liña.

Por suposto, para facer posible unha tramitación enteiramente en liña e que a xestión dos procedementos fose uniforme e efectiva resulta imprescindible contar cun Xestor de Expedientes Corporativo que o Goberno de Navarra denominou Extr@. A Plataforma extr@ constitúese como sistema fundamental para mellorar a calidade do servizo ofrecido ao cidadán, axilizando os seus trámites e tendo os medios necesarios para poder informarlle en todo momento do estado dos seus expedientes. Esta plataforma é igualmente imprescindible como soporte á tramitación telemática, como facilitador e organizador do traballo dos empregados da administración e como sistema de seguimento da xestión.

Por último, para mellorar a calidade e a atención prestada ao cidadán impúlsase a posta en funcionamento do Cartafol Electrónico do Cidadán. O cartafol cidadán permite que cada cidadán ou empresa poida personalizarse os servizos que ofrece a administración en función do seu interese, ademais, tamén permite coñecer o estado da tramitación nalgúns expedientes e a historia administrativa de cada cidadán ou empresa.

O éxito destas medidas pode cuantificarse facilmente posto que actualmente poden tramitarse enteiramente en liña 958 servizos.

Pode atopar máis información sobre os aspectos crave da implantación e posta en marcha destas iniciativas no CTT: Catálogo de Servizos, Xestor de Expedientes e Cartafol Electrónico do Cidadán.

  • Servizos electrónicos
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE