" /> PAe - O Premio ás Boas Prácticas en privacidade e protección de datos persoais
accesskey_mod_content

O Premio ás Boas Prácticas en privacidade e protección de datos persoais

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

07 novembro 2019

A Axencia Española de Protección de Datos convocou o "Premio ás Boas Prácticas en privacidade e protección de datos persoais" sobre iniciativas para a adecuación ao Regulamento Xeral de Protección de Datos e á Lei Orgánica de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

A Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicou as bases para presentarse aos ‘Premios Protección de Datos Persoais 2019’. Esta edición inclúe dúas novas categorías: o Premio de Emprendimiento en protección de datos ‘Ángela Ruiz Carballos’ e o Premio ás boas prácticas para unha maior protección en internet da privacidade das mulleres vítimas de violencia de xénero. Xunto a elas mantéñense os premios de Boas Prácticas sobre Iniciativas para adaptarse ao Regulamento, Comunicación, Boas Prácticas Educativas para o uso seguro de internet polos menores e Investigación ‘Emilio Aced’.

A Axencia recoñece con estes premios o traballo realizado para difundir este dereito fundamental en ámbitos como o educativo, o empresarial, a investigación científico-técnica, o realizado por Administracións Públicas e o efectuado por medios de comunicación, así como premiar as boas prácticas nunha área tan sensible como a protección das vítimas de violencia de xénero. O prazo para a presentación de candidaturas finaliza o 15 de novembro.

Premio de Emprendimiento en protección de Datos Persoais ‘Ángela Ruiz Carballos’(Abre en nova xanela)  ten por obxecto premiar o desenvolvemento unha actividade empresarial, produto ou servizo creativo, innovador e con impacto social en relación coa protección de datos e a garantía dos dereitos e liberdades das persoas. 

Nesta primeira edición priorizáronse, entre outras, aquelas actividades relativas á xestión dos riscos e solucións relativos a tecnoloxías disruptivas, que traten sobre categorías especiais de datos, sobre tratamentos considerados de alto risco, que afecten a unha parte significativa da sociedade ou a colectivos vulnerables.

Premio ás boas prácticas en relación con iniciativas do ámbito público e privado dirixidas a unha maior protección en internet da privacidade das mulleres vítimas de violencia por razón de xénero(Abre en nova xanela)  premiará unha actividade, produto ou servizo do ámbito público ou privado destinado á sensibilización e prevención das distintas formas de violencia de xénero na contorna de internet.

A modo de exemplo de boas prácticas, valoraranse especialmente as apps, guías, ferramentas ou materiais que as entidades públicas ou privadas desenvolvan para previr a violencia de xénero en internet.

Premio ás Boas prácticas sobre iniciativas para adaptarse ao Regulamento(Abre en nova xanela)  recoñece o labor de organizacións que promovan a adaptación ao Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD), así como aquelas que contribúan a garantir o dereito fundamental á protección de datos persoais. Á hora de valorar candidaturas teranse en conta os casos nos que a adaptación ao RGPD e o seu cumprimento revistan unha especial dificultade por referirse a tratamentos de datos de alto risco. O premio, que consiste nunha mención honorífica e a difusión das boas prácticas, convócase en dúas modalidades:

  1. Iniciativas postas en marcha por empresas do sector privado, asociacións e fundacións para adaptarse ao RGPD.
  2. Iniciativas para adaptarse ao Regulamento levadas a cabo polas entidades que configuran o sector público.

Premio Protección de Datos de Comunicación 2019(Abre en nova xanela) , que inclúe un premio de 3.000 euros e un accésit de 1.500 euros, ten por obxecto recoñecer os traballos xornalísticos de medios e profesionais da comunicación que supoñan unha achega destacada á promoción da privacidade entre os cidadáns e as entidades que tratan información persoal.

Poderán optar ao mesmos traballos individuais dedicados á materia obxecto da convocatoria −como un editorial, noticia, reportaxe, ou programa de radio ou televisión− ou proxectos xornalísticos que definan un compromiso coa promoción da protección de datos −tales como series de noticias ou seccións especializadas−.

Nesta edición dos Premios de Comunicación priorizaranse os traballos que contribuísen a difundir en maior medida a protección de datos, tanto entre os cidadáns como entre aqueles que tratan datos, así como a área de responsabilidade social da Axencia.

Premio ás Boas prácticas educativas en privacidade e protección de datos para un uso seguro de internet(Abre en nova xanela)  ten por obxecto premiar a adopción de boas prácticas que promovan o coñecemento do dereito fundamental á protección de datos entre os alumnos de Educación primaria, Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional, e que contribúan a concienciar aos alumnos sobre o valor da privacidade e o uso responsable da información persoal que comparten en internet, tanto propia como de terceiros.

O galardón −ao que poden presentarse proxectos, accións de promoción e concienciación, talleres ou materiais, entre outros− se convoca en dúas modalidades:

  1. Boas prácticas levadas a cabo por centros educativos de Educación primaria, Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional. O premio inclúe unha dotación de material escolar por valor de 3.000 euros.
  2. Compromiso de persoas, institucións, organizacións e asociacións, públicas ou privadas, que se distinguiron de maneira destacada no impulso e a difusión do uso seguro de internet entre os menores, relacionado fundamentalmente coa información persoal e co valor da privacidade. Este galardón é honorífico.

Primaranse os traballos que estuden os riscos e solucións relativos a tecnoloxías innovadoras, que traten sobre categorías especiais de datos ou tratamentos considerados de alto risco, entre outros aspectos.

Premio de Investigación Emilio Aced(Abre en nova xanela)  recoñece traballos e proxectos con un enfoque estritamente práctico realizados no ámbito dunha Universidade ou institución da Unión Europea ou Iberoamérica que promova ou financie estudos de investigación no contexto da investigación científico-técnica e nos que se apliquen os principios de protección de datos co fin de garantir os dereitos e liberdades das persoas. O premio de Investigación inclúe unha dotación económica de 3.000 euros e a difusión do traballo premiado.

O prazo conclúe o 15 de novembro de 2019.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Seguridade
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE