accesskey_mod_content

Eventos

Instituto da Muller - Seminario Mulleres e TIC

  • Salón de Actos do Instituto da Muller. C/ Condesa de Venadito, 34 29027 Madrid
  • 12 febreiro 2015
  • 9:00 a 14:30

Actuacións en materia de igualdade de oportunidades de mulleres e homes na Sociedade da Información.

A aprobación polo Goberno da Axenda Dixital para España supón a plasmación política dun programa de acción transversal, en todo o ámbito da acción pública, para o desenvolvemento, a aplicación e a difusión xeral das tecnoloxías da información e a comunicación, como un instrumento imprescindible no progreso social, na vertebración colectiva e no crecemento económico intelixente e innovador.

Na Axenda recóllese a necesidade de realizar actuacións específicas que fomenten a presenza das mulleres en tanto creadoras, usuarias e xestoras das tecnoloxías de información e comunicación. As mulleres non poden deixar de incorporarse a este novo escenario tecnolóxico en tanto que a súa non inclusión suporía, por unha banda, marxinarse do principal motor da innovación e o crecemento e por tanto da creación de riqueza e por outra, unha perda fundamental de talento para a sociedade xa que representan a metade dese talento.

Esta cuestión quedou igualmente reflectida no Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades onde se aposta por un esforzo adicional para suprimir as brechas de xénero que nesta materia igualmente estanse evidenciando. En concreto, o Plan de Acción busca incidir en cinco obxectivos: aumentar a participación das mulleres no TIC, incrementar a presenza de profesionais e empresarias no sector tecnolóxico, promover os contidos dixitais de interese para as mulleres, facilitar o uso de servizos públicos dixitais, e reforzar a confianza e seguridade no TIC.

O Plan de Acción para a Igualdade de Oportunidades de Mulleres e Homes na Sociedade da Información, aprobado o pasado 12 de setembro polo Consello de Ministros, enmárcase nas dúas principais estratexias estatais para o crecemento e a innovación e para a igualdade. Neste seminario queremos ofrecer, por unha banda, unha visión global da posta en marcha destas actuacións e, por outra, facer partícipes de todo iso ao conxunto dos departamentos ministeriais implicados.

Fonte orixinal do evento e programa(Abre en nova xanela)

  • Cidadán
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE