accesskey_mod_content
Banner OBSAE

Informe IRIA

 • Tras a última modificación normativa mediante Real Decreto 806/2014, do 26 de setembro, créase a Comisión de Estratexia TIC, á que lle corresponde entre outras, a función de “actuar como Observatorio da Administración Electrónica e Transformación Dixital” tomando a substitución ao Consello Superior de Administración Electrónica. Con tal fin, a Comisión de Estratexia TIC realiza a recollida de “información dos recursos tecnolóxicos, humanos, económicos e de contratación relacionados coas tecnoloxías da información” e publica no Portal de Administración Electrónica (PAe) informes periódicos presentando os resultados destes estudos.

  O informe IRIA presenta unha visión global da situación e uso dos Sistemas e Tecnoloxías da Información e as Comunicacións nas Administracións Públicas de carácter local, recollendo os principais agregados do sector e a súa evolución, resaltando as súas peculiaridades e favorecendo así a creación dun marco xeral de actuación que oriente as futuras decisións de planificación e adquisición de Sistemas e Tecnoloxías da Información no ámbito administrativo.

  O Sistema de Información IRIA ten como ámbito as Administracións Local e actualízase bienalmente.

  O Informe IRIA actualizouse no ano 2017 e desde entón, publícase independentemente, cada dous anos, cun anexo das Deputacións.

  Responsable

  • Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial.
  • Secretaría Xeral de Administración Dixital.

  Organismos participantes

  • Deputacións Provinciais e Forais, Consellos e Cabidos Insulares e Municipios.
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE

Ligazóns relacionadasLigazóns relacionadas