content _ mod _ accesskey

HERRI-ADMINISTRAZIO guztien arteko lankidetza horren barruan estatu mailan egiten da. Administrazio elektronikoaren Batzorde Sektoriala eta bere lan-taldeak:
 

Izena eta sinadura elektroniko Digitala taldea

Seguimiento y puesta en común de los cambios normativos y tecnológicos en cuestiones de identidad y firma electrónica, así como el análisis de la problemática y soluciones disponibles. También realiza propuestas a la  Comisión Sectorial de Administración Electrónica, para su consideración y eventual aprobación, en materia de identidad digital y firma electrónica.

Bitartekotza taldea eta zerbitzuak Herritarren Karpeta

Intermediación en los intercambios de datos y documentos en el sector público. Priorización de los servicios de intercambio de datos y documentos-e. Modelos jurídico-organizativos en los intercambios de datos, tanto intermediados, a través de nodos de interoperabilidad,  como directos. Modelos de seguridad, gobierno y control de los sistemas intermediados.Desarrollo e implantación del modelo de relación con los ciudadanos Carpeta Ciudadana en las diferentes áreas de actuación: seguimiento de actividad, transparencia y acceso y consumo de datos. Modelos jurídicos-organizativos de la  interoperabilidad, priorización de servicios.

Elkarreragingarritasunerako talde

Proporcionar normas e instrumentos que faciliten la interoperabilidad entre Administraciones Públicas y realizar el modelo de bases tecnológicas para garantizar la interoperabilidad de Gobierno Electrónico en el ámbito de la Administración Local, Autonómica y Estatal.

Telekomunikazioen Integratuak taldea

Planifica, coordina y realiza el seguimiento de las actuaciones a realizar en el ámbito de las telecomunicaciones que permitan el impulso, la potenciación, la consolidación y una garantía de sostenibilidad económica de la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas contemplada en el artículo 155.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como las correspondientes redes corporativas de las diferentes Comunidades Autónomas.

A taldea, adierazleak eta neurriak

Administrazio elektronikoaren esparruan lan egiten duten Behatoki (hainbat argitalpen eta ikerketa bidez ezagutu eta egoeraren ikuspegi orokorra espainian administrazio elektronikoaren garapena maila guztietan. txostenak egiten DA Sortzen eta jardueren segimendua eta IRIA Behatokia (Web Eskuragarritasuna. egutegi bat Ere datuak argitaratzeko onartua, autonomia-erkidego guztietakoak, datuak bidali/irauli konpromisoarekin.

Segurtasun-taldea

Arauak eta tresnak ematen duten bitartean segurtasun eskema nazionala gauzatzea (ENS) herri-administrazioen artean; 2. egiten duen EECS ekintza-lerroaren “ herri-administrazioen ” informazio-sistemen segurtasuna; euskarri Digitala Taldea koordinatzen eta nortasun irudian, hobekuntza, zabal eta informazio teknikoa trukatzen ditu ezbehar eta mehatxuak, besteak beste.

Zerbitzuak eta aplikazioak berrerabiltzea eta RISP taldea

Berrerabilpena sustatzen du sektore publikoan berriro maila guztietan honako zerbitzu eta aplikazioen arabera, 2015erako legean jasotzen da 40 eta urriaren 1eko eta sektore publikoaren informazioa berrerabiltzeko, koordinazioa eta datos.gob. atariarekin

Komun batzuk.

Persigue el establecimiento de estándares comunes de actuación en relación con los repositorios con el fin de que la información contenida en ellos esté actualizada y pueda ser interoperable entre ellos así como con otros sistemas de información.

Dokumentu multzoa, eta Artxibo Elektronikoa.

Establece, coordina, controla y realiza el seguimiento de las actuaciones en materia de Gestión Documental Electrónica, incluyendo el Documento, Expediente y Archivo Electrónicos, así como establece las directrices y requisitos en materia de gestión documental electrónica e impulsa el uso de Archive como archivo electrónico final en las distintas AA PP entre otras funciones.

Erregistro elektronikoa Ahalordetzak eta funtzionarioen taldea.

Autonomia erkidegoen eta toki erakundeen arteko koordinazioa bermatzeko. horretarako, herritarrei parte hartzeko gaitutako funtzionarioentzat baliabide elektronikoak erabiltzeko identifikatu eta sinadura elektronikoari dagokionez, erregistro elektronikoaren bidez eskaerak (alderdi nagusiak eta kopiak auténticas.definición erregistroei buruzko Gaitutako funtzionarioentzat (RFH). urteko Azterketa sartzeko prozesuan herri-administrazio bat ez duten funtzionarioen Erregistro bidez Prestatutako al RFH SGAD ezarri. (Ikerketa herri-administrazio bat duten RFH integratzen ditu, RFH SGAD.

Talde funtzional eta legeetan jartzeko laguntza jaso 39 eta 40

Lankidetza eremua sortu egin behar izan dituen erronka guztiak jartzen dira administrazio publikoek legeen 39. eta 40. galdera eremua gainditzen duten beste teknikari Bideratzen zuten lantaldeak, konponbideak zehaztu eta baloratzea, beste erakunde batzuei igorri eta, azkenik, irizpide batzuk proposatzen dituzten neurriak ezartzen dela bermatzeko administrazio Elektronikoak legeetan aurreikusitako homogeneoa.

- - Europako taldea ELI Identifikatzailea

Europako Legeria identifikatzailea du, espainian argitaratutako estandar gisa identifikatu eta deskribatu ofizialetan eta legeei buruzko informazioa administrazioei datu-baseetan

Faktura Elektronikoa taldea

Trabajar colaborativamente entre las CCAA y la AGE para la mejora de la facturación a las Administraciones Públicas, poniendo especial énfasis en la implantación de la factura electrónica en el Sector Público.

 

Dentro de la Administración General del Estado la cooperación se realiza a través de la - IKT batzordea zein Ministroen batzordeak administrazio Digitala Lan-taldeak dira. Hain zuzen ere, antzeko gaiak lehen aipatutakoak.

 

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia