accesskey_mod_content

Línies de cooperació

Entre els eixos que articulen l'impuls de l'Administració Electrònica, es troba, també, l'objectiu de racionalitzar les competències interadministratives. En aquest sentit, es promou un marc d'aliances, reconegut per tots, on la col·laboració i coresponsabilitat siguin elements essencials i on es potenciï la presència del nostre país en fòrums europeus i internacionals.

  • Cooperació Internacional

    Bola del món

    Cooperació a diferents nivells internacionals, entre ells amb la Unió Europea. 

  • Bola del món
    Cooperació Internacional

    Cooperació a diferents nivells internacionals, entre ells amb la Unió Europea.