accesskey_mod_content

A Transición a IPv6 na Administración Xeral do Estado

O “Plan de fomento para a incorporación do protocolo IPv6 en España”, aprobado polo Consello de Ministros o 29 de Abril de 2011, marca o inicio da transición a IPv6 na Administración Xeral do Estado. A AGE comparte as súas experiencias neste proceso de transición.

A transición a IPv6 na Administración Xeral do Estado

O Portal de Administración Electrónica ofrecerá información sobre a Transición a IPv6 na Administración Xeral do Estado.
As primeiras accións realizadas foron encamiñadas a facer accesibles mediante IPv6 servizos electrónicos competencia do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital e do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio. O estado actual de despregamento do protocolo IPv6, inferior ao 1%, deixa espazo á experimentación con diversos modelos de implementación, tanto os destinados a un prazo longo como medio de vida operativa.


Coincidindo coa aprobación do Acordo de Consello de Ministros do 29 de Abril de 2011 que estableceu un “Plan de fomento para a incorporación do protocolo IPv6 en España”(Abre en nova xanela) , o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio (MITYC) fixo accesible mediante IPv6 o portal www.ipv6.es(Abre en nova xanela) , destinado a informar o proceso de transición no noso país. A solución adoptada pola Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións do MITYC encamiñouse cara a unha renovación total da infraestrutura de acceso aos servizos ofrecidos desde o seu Centro de Proceso de Datos. Ademais da contratación de liñas de comunicacións duais (protocolo IPv4 e IPv6 de modo simultáneo) co operador que lle proporciona conexión a Internet, renovou por completo o equipamento da área de conexión (encaminadores, devasa, balanceadores de carga, …) para facelos compatibles con IPv6. Esta nova infraestrutura de acceso é a que realiza os labores de pasarela e tradución entre o protocolo IPv6 e a infraestrutura interna, aínda utilizando IPv4. É unha solución plenamente escalable, en liña coas adoptadas nos Centros de Procesos de Datos de calquera organismo público para ser accesible mediante IPv4. Mediante a mesma compatibilízase o acceso de ambos os protocolos, IPv4 e IPv6, por unha mesma conexión.

O Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital deu cumprimento a o  Acordo de Consello de Ministros do 29 de Abril de 2011(Abre en nova xanela)  facendo accesible mediante IPv6 o portal 060, punto de acceso a todos os servizos de Administración Electrónica prestados polas Administracións Públicas españolas. Neste caso, a aproximación á transición foi radicalmente distinta.

O Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, ademais da prestación do servizo 060, ten como competencias a prestación de servizos habilitadores da Administración Electrónica ás Administracións Públicas. Por esta razón a implementación da solución foi abordada desde a óptica de poder estender a conectividade a IPv6 como un servizo a disposición das Administracións Públicas, establecendo a ligazón con IPv6 a través da Rede SARA que fai a función de pasarela cara á infraestrutura do portal 060. Unha solución similar á adoptada por MITYC, reutilizando a infraestrutura de conexión a Internet do portal 060 fose posible, pero non facilitase a súa extensión como servizo común. Outro factor diferenciador é o equipamento utilizado para realizar a adaptación de IPv4 a IPv6, que nesta ocasión apóiase no uso da tecnoloxía de proxy inverso, de menor escalabilidade pero tamén de menor custo e máis rápida de implantar.

Novas accións están actualmente en desenvolvemento

O Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, conxuntamente con o  Instituto Nacional de Tecnoloxías das Comunicacións (INTECO),(Abre en nova xanela)  está a elaborar os primeiros borradores da nova edición do “Plan de encamiñamento da Administración” especificado en o  Esquema Nacional de Interoperabilidade(Abre en nova xanela) , os requisitos de compra pública e a estratexia de incorporación do protocolo IPv6 á Rede SARA. Proximamente integrarase neste espazo información de todas estas accións, contempladas en o  Acordo de Consello de Ministros do 29 de Abril de 2011(Abre en nova xanela) .

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE