accesskey_mod_content

La Transició a IPv6 en l'Administració General de l'Estat

El “Pla de foment per a la incorporació del protocol IPv6 a Espanya”, aprovat pel Consell de Ministres el 29 d'Abril de 2011, marca l'inici de la transició a IPv6 en l'Administració General de l'Estat. L'AGE compartix les seues experiències en este procés de transició.

La transició a IPv6 en l'Administració General de l'Estat

El Portal d'Administració Electrònica oferirà informació sobre la Transició a IPv6 en l'Administració General de l'Estat.
Les primeres accions realitzades van ser encaminades a fer accessibles mitjançant IPv6 servicis electrònics competència del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital i del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. L'estat actual de desplegament del protocol IPv6, inferior al 1%, deixa espai a l'experimentació amb diversos models d'implementació, tant els destinats a un termini llarg com a mitjà de vida operativa.


Coincidint amb l'aprovació de l'Acord Acord de Consell de Ministres de 29 d'Abril de 2011 que va establir un “Pla de foment per a la incorporació del protocol IPv6 a Espanya”(Obri en nova finestra) , el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (MITYC) va fer accessible mitjançant IPv6 el portal www.ipv6.es(Obri en nova finestra) , destinat a informar sobre el procés de transició en el nostre país. La solució adoptada per la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del MITYC s'ha encaminat cap a una renovació total de la infraestructura d'accés als servicis oferits des del seu Centre de Procesament de dades. A més de la contractació de línies de comunicacions duals (protocol IPv4 i IPv6 de manera simultània) amb l'operador que li proporciona connexió a Internet, ha renovat per complet l'equipament de l'àrea de connexió (encaminadors, tallafocs, equilibradors de càrrega, …) per a fer-los compatibles amb IPv6. Esta nova infraestructura d'accés és la que realitza les labors de passarel·la i traducció entre el protocol IPv6 i la infraestructura interna, encara utilitzant IPv4. És una solució plenament escalable, en línia amb les adoptades en els Centres de Procesaments de dades de qualsevol organisme públic per a ser accessible mitjançant IPv4. Mitjançant la mateixa es compatibilitza l'accés de tots dos protocols, IPv4 i IPv6, per una mateixa connexió.

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha donat compliment a el  Acord de Consell de Ministres de 29 d'Abril de 2011(Obri en nova finestra)  fent accessible mitjançant IPv6 el portal 060, punt d'accés a tots els servicis d'Administració Electrònica prestats per les Administracions Públiques espanyoles. En este cas, l'aproximació a la transició ha sigut radicalment diferent.

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a més de la prestació del servici 060, té com a competències la prestació de servicis habilitadors de l'Administració Electrònica a les Administracions Públiques. Per esta raó la implementació de la solució ha sigut abordada des de l'òptica de poder estendre la connectivitat a IPv6 com un servici a la disposició de les Administracions Públiques, establint l'enllaç amb IPv6 a través de la Xarxa SARA que fa la funció de passarel·la cap a la infraestructura del portal 060. Una solució similar a l'adoptada per MITYC, reutilitzant la infraestructura de connexió a Internet del portal 060 haguera sigut possible, però no haguera facilitat la seua extensió com a servici comú. Un altre factor diferenciador és l'equipament utilitzat per a realitzar l'adaptació d'IPv4 a IPv6, que en esta ocasió es recolza en l'ús de la tecnologia de proxy invers, de menor escalabilitat però també de menor cost i més ràpida d'implantar.

Noves accions estan actualment en desenvolupament

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, conjuntament amb el  Institut Nacional de Tecnologies de les Comunicacions (INTECO),(Obri en nova finestra)  està elaborant els primers esborranys de la nova edició de el “Pla d'adreçament de l'Administració” especificat en el  Esquema Nacional d'Interoperabilitat(Obri en nova finestra) , els requisits de compra pública i l'estratègia d'incorporació del protocol IPv6 a la Xarxa SARA. Pròximament s'integrarà en este espai informació de totes estes accions, contemplades en el  Acord de Consell de Ministres de 29 d'Abril de 2011(Obri en nova finestra) .

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE