accesskey_mod_content

La Transició a IPv6 en l'Administració General de l'Estat

El “Pla de foment per a la incorporació del protocol IPv6 a Espanya”, aprovat pel Consell de Ministres el 29 d'Abril de 2011, marca l'inici de la transició a IPv6 en l'Administració General de l'Estat. L'AGE comparteix les seves experiències en aquest procés de transició.

La transició a IPv6 en l'Administració General de l'Estat

El Portal d'Administració Electrònica oferirà informació sobre la Transició a IPv6 en l'Administració General de l'Estat.
Les primeres accions realitzades van ser encaminades a fer accessibles mitjançant IPv6 serveis electrònics competència del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital i del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. L'estat actual de desplegament del protocol IPv6, inferior al 1%, deixa espai a l'experimentació amb diversos models d'implementació, tant els destinats a un termini llarg com a mitjà de vida operativa.


Coincidint amb l'aprovació de l'Acord Acord de Consell de Ministres de 29 d'Abril de 2011 que va establir un “Pla de foment per a la incorporació del protocol IPv6 a Espanya”(Obre en nova finestra) , el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (MITYC) va fer accessible mitjançant IPv6 el portal www.ipv6.es(Obre en nova finestra) , destinat a informar sobre el procés de transició al nostre país. La solució adoptada per la Sotsdirecció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del MITYC s'ha encaminat cap a una renovació total de la infraestructura d'accés als serveis oferts des del seu Centre de Procesament de dades. A més de la contractació de línies de comunicacions duals (protocol IPv4 i IPv6 de manera simultània) amb l'operador que li proporciona connexió a Internet, ha renovat per complet l'equipament de l'àrea de connexió (encaminadors, tallafocs, equilibradors de càrrega, …) per fer-los compatibles amb IPv6. Aquesta nova infraestructura d'accés és la que realitza les labors de passarel·la i traducció entre el protocol IPv6 i la infraestructura interna, encara utilitzant IPv4. És una solució plenament escalable, en línia amb les adoptades als Centres de Procesaments de dades de qualsevol organisme públic per ser accessible mitjançant IPv4. Mitjançant la mateixa es compatibilitza l'accés de tots dos protocols, IPv4 i IPv6, per una mateixa connexió.

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha donat compliment a el  Acord de Consell de Ministres de 29 d'Abril de 2011(Obre en nova finestra)  fent accessible mitjançant IPv6 el portal 060, punt d'accés a tots els serveis d'Administració Electrònica prestats per les Administracions Públiques espanyoles. En aquest cas, l'aproximació a la transició ha estat radicalment diferent.

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a més de la prestació del servei 060, té com a competències la prestació de serveis habilitadors de l'Administració Electrònica a les Administracions Públiques. Per aquesta raó la implementació de la solució ha estat abordada des de l'òptica de poder estendre la connectivitat a IPv6 com un servei a la disposició de les Administracions Públiques, establint l'enllaç amb IPv6 a través de la Xarxa SARA que fa la funció de passarel·la cap a la infraestructura del portal 060. Una solució similar a l'adoptada per MITYC, reutilitzant la infraestructura de connexió a Internet del portal 060 hagués estat possible, però no hagués facilitat la seva extensió com a servei comú. Un altre factor diferenciador és l'equipament utilitzat per realitzar l'adaptació d'IPv4 a IPv6, que en aquesta ocasió es recolza en l'ús de la tecnologia de proxy invers, de menor escalabilitat però també de menor cost i més ràpida d'implantar.

Noves accions estan actualment en desenvolupament

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, conjuntament amb el  Institut Nacional de Tecnologies de les Comunicacions (INTECO),(Obre en nova finestra)  està elaborant els primers esborranys de la nova edició de el “Pla d'adreçament de l'Administració” especificat en el  Esquema Nacional d'Interoperabilitat(Obre en nova finestra) , els requisits de compra pública i l'estratègia d'incorporació del protocol IPv6 a la Xarxa SARA. Pròximament s'integrarà en aquest espai informació de totes aquestes accions, contemplades en el  Acord de Consell de Ministres de 29 d'Abril de 2011(Obre en nova finestra) .

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE