accesskey_mod_content

Elementos formativos en IPv6 para as Administracións Públicas

O radical cambio que supón a integración do novo protocolo nas infraestruturas e servizos de Administración Electrónica, implica a necesidade de desenvolver accións formativas específicas. Inclúense nesta sección materiais formativos en soporte dixital utilizados nas sesións formativas da AGE.

Elementos formativos en IPv6 para as Administracións Públicas

O coñecemento acumulado en anos de utilización do protocolo IPv4 queda inmediatamente obsoleto ante a transición a IPv6. É necesario reciclar do modo máis acelerado posible os coñecementos de Internet, as súas aplicacións e servizos, a seguridade de infraestruturas e a optimización dos recursos. O Acordo de Consello de Ministros do 29 de Abril de 2011 (Abre en nova xanela) fai responsable ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (anteriormente Ministerio de Política Territorial e Administración Pública) da definición de accións de formación dos responsables dos servizos de Internet da Administración. Esta sección pretende superar as limitacións de tempo e espazo da formación presencial con materiais que permitan a autoformación dos empregados públicos, así como dos restantes usuarios do Portal de Administración Electrónica.

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE