accesskey_mod_content

Elements formatius en IPv6 per a les Administracions Públiques

El radical canvi que suposa la integració del nou protocol en les infraestructures i serveis d'Administració Electrònica, implica la necessitat de desenvolupar accions formatives específiques. S'inclouen en aquesta secció materials formatius en suport digital utilitzats en les sessions formatives de l'AGE.

Elements formatius en IPv6 per a les Administracions Públiques

El coneixement acumulat en anys d'utilització del protocol IPv4 queda immediatament obsolet davant la transició a IPv6. És necessari reciclar de la manera més accelerada possible els coneixements d'Internet, les seves aplicacions i serveis, la protecció d'infraestructures i l'optimització dels recursos. L'Acord de Consell de Ministres de 29 d'Abril de 2011 (Obre en nova finestra) fa responsable al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (anteriorment Ministeri de Política Territorial i Administració Pública) de la definició d'accions de formació dels responsables dels serveis d'Internet de l'Administració. Aquesta secció pretén superar les limitacions de temps i espai de la formació presencial amb materials que permetin l'autoformació dels empleats públics, així com dels restants usuaris del Portal d'Administració Electrònica.

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE