accesskey_mod_content

URI de la metadada "Versió NTI" de "Document Electrònic"

Esquema Nacional d'Interoperabilitat

http://administracionelectronica.gob.es/eni/xsd/v1.0/documento-e


Esta URL correspon al valor de la metadada mínima obligatòria del document electrònic “Versió NTI” definit en l'annex I de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Document Electrònic aprovada per Resolució de 19 de juliol, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública(Obri en nova finestra) i publicada en el BOE de 30 de juliol de 2011.el metadada “Versió NTI” té l'objectiu de facilitar la informació relativa a la versió de la norma amb què correspon el tractament de cada document electrònic, en un entorn de necessària actualització i evolució permanente.el esquema XML per a intercanvi de documents electrònics definit en l'Annex II de la citada NTI està disponible en els corresponents URL:

Els esquemes XML relatius al Document Electrònic es distribuïxen baix la Llicència Pública de la Unió Europea EUPl _v1.2 (Obri en nova finestra) .

https://www.administracionelectronica.gob.es/general/getcomments
    • 1
  • Hi ha hagut un error amb la recuperació dels comentaris. No es pot mostrar cap comentari. Per favor, torne a intentar-ho més tard.
 

Enllaços RelacionatsEnllaços Relacionats

Destacats