accesskey_mod_content

Registres electrònics en organismes de les institucions de l'Estat

Les referències ací arreplegades no són exahustivas i tenen únicament un caràcter informatiu. Han sigut publicades en el Butlletí Oficial de l'Estat i es mostren en orde cronològic.

Registres electrònics en ministeris

El llistat s'ordenarà atenent al Reial decret 2/2020, de 12 de gener, pel qual es reestructuren els departaments ministerials (BOE núm. 13, de 15/01/2020) (Obri en nova finestra) tenint en compte la seua Disposició final segona quant a subsistència d'òrgans.

Ministeri d'Assumptes estrangers, Unió Europea i Cooperació.

Ministeri de Justícia.

Ministeri de Defensa.

Ministeri d'Hisenda.

Ministeri de l'Interior.

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Ministeri de Treball i Economia Social.

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica.

Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.

Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Ministeri de Cultura i Esport.

Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Ministeri de Sanitat.

Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

Ministeri de Ciència i Innovació.

Ministeri d'Igualtat.

Ministeri de Consum.

Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Ministeri d'Universitats

Orde DEF/1826/2015, de 3 de setembre, per la qual es regula el registre electrònic central del Ministeri de Defensa.
BOE: núm. 216, de 09/09/2015

 • NOTA: deroga Orde DEF/2416/2005, de 18 de juliol, per la qual s'establixen els criteris generals de tramitació telemàtica [... i es crea un registre telemàtic]

 • Servicis electrònics

Orde TAS/408/2008, de 18 de febrer, per la qual es crea el registre electrònic del Ministeri de Treball i Assumptes Socials i es regula el servici de notificacions electròniques, establint-se els requisits generals per a la seua aplicació a determinats procediments.
BOE: núm. 45, de 21/02/2008

 • Servicis electrònics

Orde IET/1902/2012, de 6 de setembre, per la qual es crea i regula el Registre Electrònic del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
BOE: núm. 219, d'11/09/2012

 • Servicis electrònics

Orde ARM/1358/2010, de 19 de maig, per la qual es crea i regula el Registre Electrònic del Ministeri de Medi ambient, Mitjà Rural i Marí.
BOE: núm. 128, de 26/05/2010 

 • Servicis electrònics

Orde ECC/523/2013, de 26 de març del Ministeri d'Economia i Competitivitat, per la qual es crea i regula el Registre electrònic del Ministeri d'Economia i Competitivitat. (BOE: núm. 80, de 03/04/2013)

 • Servicis electrònics

Orde SCO/2751/2006, de 31 d'agost, per la qual es crea el Registre Telemàtic del Ministeri de Sanitat i Consum, per a la presentació d'escrits, sol·licituds i comunicacions.
BOE núm. 215 de 08/09/2006

 • Servicis electrònics

Disposicions de creació de registres electrònics en organismes vinculats amb l'Administració General de l'Estat (AGE)

S'ordenen cronològicament segons data de publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

 • NOTA: Informació addicional de creació de registres electrònics de les Autoritats Portuàries del Ministeri de Foment.

Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia

18 agost 2015

Resolució de 24 de juliol de 2015, de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual es publica la Resolució de 30 de juny de 2015, del Consell d'Administració, per la qual es crea el registre electrònic de l'entitat.
BOE: núm. 197, de 18/08/2015

 • Servicis electrònics

Registre Electrònic Nacional del Servici Europeu de Telepeaje a Espanya.

17 abril 2013

Orde FOM/616/2013, de 12 d'abril, per la qual es crea i regula el Registre Electrònic Nacional del Servici Europeu de Telepeaje a Espanya.
BOE: núm. 92, de 17/04/2013

 • Servicis electrònics

Comissió Nacional del Sector Postal

16 maig 2012

Resolució d'11 d'abril de 2012, de la Comissió Nacional del Sector Postal, per la qual es crea el registre electrònic de l'organisme
BOE:16/05/2012

Sepes Entitat Pública Empresarial de Sòl

31 març 2012

Resolució de 5 de març de 2012, de Sepes Entitat Pública Empresarial de Sòl, per la qual es publica la creació i regulació de la seu electrònica i el registre electrònic.
BOE: 31/03/2012

NOTA: Es deroga, per Resolució de 28 de maig de 2019 (Ref. BOE-A-2019-8647)(Obri en nova finestra)
 

Centre Nacional d'Intel·ligència

16 desembre 2011

Resolució 1A0/38248/2011, de 15 de novembre, del Centre Nacional d'Intel·ligència, per la qual es crea i regula el registre electrònic.
BOE: 16/12/2011

Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda

08 desembre 2011

Resolució de 25 de novembre de 2011, de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda, per la qual es crea i regula el seu registre electrònic. ( Ministeri d'Econonomía i Hisenda )
BOE: 8/12/2011

Comissió Nacional del Mercat de Valors ( CNMV )

05 desembre 2011

Resolució de 16 de novembre de 2011, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es crea i regula el Registre Electrònic de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
BOE: 05/12/2011

Agència Estatal de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Servicis ( AEVAL )

22 novembre 2011

Resolució de 27 d'octubre de 2011, de la Sotssecretaria, per la qual es publica el CONVENI DE COL·LABORACIÓ amb l'AGÈNCIA ESTATAL D'AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES I LA QUALITAT DELS SERVICIS ( AEVAL ) per a la incorporació de l'Agència a la Seu Electrònica i al Registre Electrònic del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública.
BOE: 22/11/2011

Institut Nacional d'Administració Pública ( INAP )

22 novembre 2011

Resolució de 2 de novembre de 2011, de la Sotssecretaria, per la qual es publica el CONVENI DE COL·LABORACIÓ amb l'INSTITUT NACIONAL D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ( INAP ) per a la utilització del Registre Electrònic del Ministeri Política Territorial i Administració Pública.
BOE: 22/11/2011

Comissió Nacional del Joc

07 novembre 2011

Resolució de 31 d'octubre de 2011, de la Direcció general d'Ordenació del Joc, per la qual es crea el registre electrònic de la Comissió Nacional del Joc i s'establixen els requisits generals per a la seua aplicació a determinats procediments.(Ministeri d'Economia i Hisenda)
BOE: 07/11/2011

Institut de Turisme d'Espanya, Turespaña

04 octubre 2011

Resolució de 26 de setembre de 2011, de l'Institut de Turisme d'Espanya, per la qual es crea i regula el registre electrònic de l'Institut de Turisme d'Espanya, Turespaña. (Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç)
BOE: 4/10/2011

Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE)

23 juny 2011

Resolució de 27 de maig de 2011, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es crea i regula el Registre Electrònic de MUFACE. (Ministeri de Política Territorial i Administració Pública )
BOE: 23/06/2011

Agència Estatal de Seguretat Aèria

27 maig 2011

Resolució de 7 d'abril de 2011, de la Presidència de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual es crea la Seu Electrònica i el Registre Electrònic de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. (Ministeri de Foment)
BOE: 27/05/2011

Mutualitat General Judicial

14 abril 2011

Resolució de 5 d'abril de 2011, de la MUTUALITAT GENERAL JUDICIAL, per la qual es crea i regula el Registre electrònic de l'Organisme.
BOE: 14/04/2011

Institut de Majors i Servicis Socials

16 març 2011

Resolució de 24 de febrer de 2010, de l'Institut de Majors i Servicis Socials, per la qual es crea i regula la seu electrònica i el registre electrònic de l'INSTITUT DE MAJORS I SERVICIS SOCIALS.
BOE: 16/3/2011

Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA)

02 febrer 2011

Resolució de 12 de gener de 2011, per la qual es crea i regula el registre electrònic de l'Entitat Pública Empresarial Aeroports Espanyols i Navegació Aèria . ( Ministeri de Foment )
BOE: 02/02/2011

Administrador d'Infraestructures Ferroviàries

27 desembre 2010

Resolució de 24 de novembre de 2010, de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, per la qual es crea el Registre Electrònic de l'ADMINISTRADOR D'INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES. ( Ministeri de Foment )
BOE: 27/12/2010

Biblioteca Nacional d'Espanya

25 octubre 2010

Resolució de 22 de setembre de 2010, per la qual es crea el Registre Electrònic de la BIBLIOTECA NACIONAL D'ESPANYA.
BOE: 25/10/2010

AUTORITATS PORTUÀRIES DEL MINISTERI DE FOMENT. REGISTRES ELECTRÒNICS

24 setembre 2010

Resolució de 15 de juliol de 2010, de PORTS DE L'ESTAT, per la qual es crea i regula el Registre Electrònic de l'Organisme.
BOE: núm. 232 de 24/09/2010

 • NOTA: Informació addicional de creació de Registres Electrònics de les Autoritats Portuàries (Ministeri de Foment)

Autoritat Portuària de Las Palmas, BOE: 12/02/2016 (Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària de Balears, BOE: 17/04/2015(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària d'Almeria, BOE: 03/02/2015(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària de Tarragona, BOE: 21/04/2014(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària de València, BOE: 11/11/2013(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària de Màlaga, BOE: 13/08/2013(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària de la Corunya, BOE:07/08/2013(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària de Vilagarcía d'Arousa i la seua Ria, BOE: 14/05/2013 (Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària de Gijón, BOE: 15/03/2013(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària d'Huelva, BOE: 29/01/2013(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària de la Badia de Cadis, BOE: 08/01/2013(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària de la Badia d'Algesires, BOE: 06/06/2012(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària de Motril, BOE: 12/04/2012(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària de Ceuta, BOE:11/04/2012(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària de Melilla, BOE:19/04/2012(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària de Ferrol-Sant Cibrao, BOE: 13/03/2012(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària de Barcelona, BOE: 27/12/2011(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària d'Avilés BOE: 08/08/2011(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària de Santa Cruz de Tenerife, BOE: 09/08/2011(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària d'Alacant, BOE: 15/07/2011(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària de Bilbao, BOE: 29/04/2011(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària de Vigo, BOE: 26/04/2011(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària de Castelló, BOE: 01/04/2011(Obri en nova finestra)
Autoritat Portuària de Santander, BOE: 01/04/2011(Obri en nova finestra)

Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals

21 setembre 2010

Resolució de 16 de setembre de 2010, (Ministeri de Presidència ) per la qual es publica el CONVENI DE COL·LABORACIÓ amb el CENTRE D'ESTUDIS POLÍTICS I CONSTITUCIONALS per a la utilització compartida de la Seu Electrònica Central i del Registre Electrònic del Ministeri de la Presidència.
BOE: 21/09/2010

Centre d'Investigacions Sociològiques

21 setembre 2010

Resolució de 16 de setembre de 2010, per la qual es publica el CONVENI DE COL·LABORACIÓ amb el CENTRE D'INVESTIGACIONS SOCIOLÒGIQUES per a la utilització compartida de la Seu Electrònica Central i del Registre Electrònic del Ministeri de la Presidència.
BOE: 21/09/2010

Prefectura Central de Trànsit

08 juliol 2010

Resolució de 23 de juny de 2010, per la qual es crea i regula el Registre Electrònic en la PREFECTURA CENTRAL DE TRÀNSIT . ( Ministeri de l'Interior ).
BOE: 08/07/2010

Oficina Espanyola de Patents i Marques

06 juliol 2010

Resolució de 23 de juny de 2010, per la qual es crea el Registre Electrònic de l'OFICINA ESPANYOLA DE PATENTS I MARQUES (Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç9.
BOE: 06/07/2010

Agència Espanyola de Protecció de Dades

03 juny 2010

Resolució de 24 de maig de 2010, per la qual es regula el Registre Electrònic de l'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES
BOE: 03/06/2010

Entitat Pública Empresarial Red.es

02 juny 2010

Resolució de 19 de maig de 2010, per la qual es crea el registre electrònic de l'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES (Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç).
BOE: 02/06/2010

Comissió Nacional d'Energia

02 abril 2010

Resolució de 18 de març de 2010, per la qual es crea la Seu Electrònica i es regula el Registre Electrònic de la COMISSIÓ NACIONAL D'ENERGIA. ( Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç)
BOE: 02/04/2010

Consell Superior d'Investigacions Científiques

02 abril 2010

Resolució de 24 de març de 2010, per la qual es crea i regula el Registre Electrònic de l'AGÈNCIA ESTATAL CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES (modificada per Resolució de 6 de maig de 2010). 
BOE: 02/04/2010

Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques

30 març 2010

Resolució de 18 de març de 2010, per la qual es crea i regula el Registre Electrònic del CENTRE D'INVESTIGACIONS ENERGÈTIQUES, MEDIAMBIENTALS I TECNOLÒGIQUES.
BOE: 30/03/2010

Servici Públic d'Ocupació Estatal

30 març 2010

Resolució de 16 de març de 2010, per la qual es regula el Registre Electrònic del SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL.
BOE: 30/03/2010

Consell de Seguretat Nuclear

29 març 2010

Resolució de 17 de març de 2010, per la qual es creen la Seu Electrònica i el Registre Electrònic del CONSELL DE SEGURETAT NUCLEAR
BOE: 29/03/2010

Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial

17 març 2010

Resolució de 2 de març de 2010, per la qual es crea i regula el Registre Electrònic del CENTRE PER Al DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC INDUSTRIAL
BOE: 17/03/2010

Institut Astrofísic de Canàries

17 març 2010

Resolució de 2 de març de 2010, per la qual s'acorda la inclusió de l'INSTITUT D'ASTROFÍSICA DE CANÀRIES en el Registre Electrònic del departament. Ministeri de Ciència i Innovació
BOE:17/03/2010

Institut Español d'Oceanografia

17 març 2010

Resolució de 2 de març de 2010, per la qual s'acorda la inclusió de l'INSTITUT ESPAÑOL D'OCEANOGRAFIA en el Registre Electrònic del departament.
BOE: 17/03/2010

Institut Geològic i Miner d'Espanya

17 març 2010

Resolució de 2 de març de 2010, per la qual s'acorda la inclusió de l'INSTITUT GEOLÒGIC I MINER D'ESPANYA en el Registre Electrònic del departament.
BOE: 17/03/2010

Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària

17 març 2010

Resolució de 2 de març de 2010, per la qual s'acorda la inclusió de l'INSTITUT NACIONAL D'INVESTIGACIÓ I TECNOLOGIA AGRÀRIA I ALIMENTÀRIA en el Registre Electrònic del departament.
BOE: 17/03/2010

Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques

16 març 2010

Resolució de 24 de febrer de 2010, per la qual es crea i regula el Registre Electrònic del CENTRE D'ESTUDIS I EXPERIMENTACIÓ D'OBRES PÚBLIQUES
BOE: 16/03/2010

Butlletí Oficial de l'Estat

24 febrer 2010

Resolució de 17 de febrer de 2010, per la qual es crea la seu electrònica i el registre electrònic de l'Agència Estatal BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT.
BOE: 24/02/2010

Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

09 febrer 2010

Resolució de 30 de desembre de 2009, per la qual es crea la Seu Electrònica i el Registre Electrònic de l'AGÈNCIA ESPANYOLA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER Al DESENVOLUPAMENT.
BOE: 09/02/2010

Direcció general de la Policia i de la Guàrdia Civil

31 desembre 2009

Orde INT/3516/2009, de 29 de desembre, per la qual es crea un registre electrònic en la DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA I DE LA GUÀRDIA CIVIL (àmbit Cos Nacional de Policia)
BOE: 31/12/2009

Prefectura Central de Trànsit

31 desembre 2009

Resolució de 15 de desembre de 2009, per la qual es modifica la de 26 d'agost de 2007, per la qual es crea un registre electrònic en la PREFECTURA CENTRAL DE TRÀNSIT.
BOE: 31/12/2009

Secretaria d'Estat de la Seguretat Social

31 desembre 2009

Orde TIN/3518/2009, de 29 de desembre, per la qual es crea el registre electrònic de la SECRETARIA D'ESTAT DE LA SEGURETAT SOCIALpara la presentació d'escrits, sol·licituds i comunicacions i s'establixen criteris generals per a la seua aplicació a determinats procediments.
BOE: 31/12/2009

Agencial Estatal d'Administració Tributària

29 desembre 2009

Resolució de 28 de desembre de 2009, per la qual es crea la seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA.
BOE: 29/12/2009

Guàrdia Civil

03 novembre 2009

Orde INT/2936/2009, de 27 d'octubre, per la qual es crea el Registre Electrònic de la GUÀRDIA CIVIL. (Ministeri de l'Interior)
BOE: 03/11/2009

Consell Superior d'Esports

20 juliol 2009

Resolució de 24 de juny de 2009, per la qual es crea el registre electrònic del CONSELL SUPERIOR D'ESPORTS
BOE: 20/07/2009

Institut d'Estudis Fiscals

27 juny 2009

Resolució de 29 de maig de 2009, per la qual s'acorda la inclusió de l'INSTITUT D'ESTUDIS FISCALS en el registre electrònic del departament. (Ministeri d'Economia i Hisenda)
BOE: 27/06/2009

Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes

22 maig 2009

Resolució de 6 de maig de 2009, per la qual s'acorda la inclusió de l'INSTITUT DE COMPTABILITAT I AUDITORIA DE COMPTES en el registre electrònic del departament.(Ministeri d'Economia i Hisenda)
BOE: 22/05/2009

Parc Mòbil de l'Estat

22 maig 2009

Resolució de 5 de maig de 2009, per la qual s'acorda la inclusió del PARC MÒBIL DE L'ESTAT en el registre electrònic del departament.
BOE: 22/05/2009

Institut Nacional d'Estadística

11 març 2009

Resolució de 4 de març de 2009, per la qual es regula el Registre Electrònic de l'INSTITUT NACIONAL D'ESTADÍSTICA.
BOE: 11/03/2009

Comissió Nacional de la Competència

05 febrer 2009

Resolució de 30 de gener de 2009, per la qual es crea un Registre electrònic i s'establixen els requisits generals per a la seua aplicació a determinats procediments en la COMISSIÓ NACIONAL DE LA COMPETÈNCIA.
BOE: 05/02/2009

Comissió del Mercat de les Telecomunicacions

03 juny 2008

Resolució de 8 de maig de 2008, de la Presidència de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, per la qual es crea un Registre electrònic en la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions per a la recepció, remissió i tramitació de sol·licituds, escrits i comunicacions, i s'establixen els criteris generals per a la tramitació telemàtica de determinats procediments.
BOE: 03/06/2008

Institut de Salut Carlos III

08 setembre 2007

Orde SCO/3233/2007, de 29 d'octubre, per la qual es crea el registre electrònic de l'INSTITUT DE SALUT CARLOS III per a la presentació d'escrits, sol·licituds i comunicacions i s'establixen els requisits generals per a la tramitació electrònica de determinats procediments.
BOE:08/9/2007

Disposicions de creació de registres electrònics en altres institucions de l'Estat

Tribunal Constitucional

24 novembre 2016

Acord de 15 de setembre de 2016, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual es regula el Registre General i es crea el Registre Electrònic del Tribunal. BOE núm. 284, de 24/11/2016

 • Servicis electrònics

Tribunal de Comptes

14 abril 2007

Resolució de 30 de març de 2007, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es fa públic l'acord de la Comissió de Govern, de 29 de març de 2007, sobre creació del Registre Telemàtic del Tribunal de Comptes: BOE: núm. 90 de 14/04/2007

 • NOTA: Posteriors disposicions rellevants:

 • Resolució de 2 de juliol de 2012, de la Comissió de Govern del Tribunal de Comptes, per la qual s'amplia l'àmbit de funcionament del Registre Telemàtic del Tribunal de Comptes a la recepció del compte general de la Seguretat Social i els comptes anuals de les Entitats que integren el sistema de Seguretat Social. BOE: 09/07/2012

 • Servicis electrònics
 • Govern obert
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE