accesskey_mod_content

Disposicións de creación de rexistros electrónicos en organismos das institucións do Estado e rexistros electrónicos comúns

Rexistro Electrónico Xeneral da AGE

Orde HAP/566/2013, do 8 de abril, pola que se regula o Rexistro Electrónico Común

12 abril 2013

BOE: Núm. 88, de 12/04/2013.

Ver en CTT:

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa
 • Leis 39 e 40

Rexistros electrónicos en organismos das institucións dos Estado

Rexistros electrónicos de apoderamentos

Son rexistros electrónicos de representación e apoderamentos para facer constar e xestionar as representacións que os interesados outorguen a terceiros para que estes actúen no seu nome de forma electrónica ante administración.

Orde HAP/1637/2012, do 5 de xullo, pola que se regula o Rexistro Electrónico de Apoderamentos

25 xullo 2012

BOE: núm. 177, de 25/07/2012

 • De conformidade co artigo 6, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, (Abre en nova xanela)

 • Este rexistro regúlase no artigo 15 do R.D. 1671/2009(Abre en nova xanela) para facer constar e xestionar as representacións que os interesados outorguen a terceiros co fin de que estes poidan actuar no seu nome de forma electrónica ante a Administración Xeral do Estado e/ou os seus organismos públicos vinculados ou dependentes..

 • Derróganse o anexos I, II e III na Orde HFP/633/2017, do 28 de xuño(Abre en nova xanela) ,(BOE 04/07/2017)  pola que se aproban os modelos de poderes inscribibles no Rexistro Electrónico de Apoderamentos da AGE e no rexistro electrónico de apoderamentos das Entidades locais[..]

 • NOTA: Ver en CTT:  Rexistro Electrónico de Apoderamentos (REA) (Abre en nova xanela)

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa
 • Leis 39 e 40
 • Identidade e Firma electrónica

Orde ESS/486/2013, do 26 de marzo, [Rexistro electrónico de apoderamentos da Seguridade Social]

28 marzo 2013

Orde ESS/486/2013, do 26 de marzo, pola que se crea e regula o Rexistro electrónico de apoderamentos da Seguridade Social para a realización de trámites e actuacións por medios electrónicos.
BOE núm.75, de 28/03/2013

 • Servizos electrónicos
 • Identidade e Firma electrónica

Ministerio do Interior. Dirección Xeral de Tráfico [Rexistro electrónico de apoderamentos]

16 abril 2015

Resolución do 9 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Tráfico, pola que se crea e regula o Rexistro de apoderamentos, de sucesións e de representacións legais da Xefatura Central de Tráfico.
BOE: Núm. 91 de 16/04/2015

 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos

Orde ESS/1323/2017, do 28 de decembro, [Oficina asistencia Rexistro Intervención Xeral da Seguridade Social]

04 abril 2018

Orde ESS/1323/2017, do 28 de decembro, pola que se crea a oficina de asistencia en materia de rexistros na sede da Intervención Xeral da Seguridade Social.
BOE: núm. 4, de 04/04/2018

 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos

Rexistro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación

Orde PRA/1267/2017, do 21 de decembro, [Instrucións convenios Administración Xeral do Estado]

22 decembro 2017

Orde PRA/1267/2017, do 21 de decembro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 15 de decembro de 2017, polo que se aproban as instrucións para a tramitación de convenios.
BOE: núm. 310, de 22/12/2017 (Sección III)

 • Cooperación interadministrativa
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE