accesskey_mod_content

Comissions Ministerials d'Administració Electrònica (CMAEs)

Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació

25 juliol 2012

Ordre AEC/1636/2012, de 9 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre Ordre AEC/338/2007(Obre en nova finestra) , de 12 de febrer per la qual es regula la Comissió Ministerial d'Administració Electrònica, del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (DEROGADA)
BOE núm. 177 de 25/07/2012

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri de Justícia

04 novembre 2005

Ordre JUS/3425/2005 de 26 d'octubre, (DEROGADA), per la qual es regula la Comissió Ministerial d'Administració Electrònica de el Ministeri de Justícia.
BOE núm. 264 de 04/11/2005

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

27 abril 2012

Ordre HAP/847/2012, de 25 d'abril, (DEROGADA) per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Electrònica del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (Obre en nova finestra) i es regula la seva composició i funcions.
BOE núm. 101 de 27/04/2012

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri de l'Interior

08 desembre 2012

Ordre INT/2605/2012, de 4 de desembre, (DEROGADA), per la qual es regula la composició i funcions de la Comissió Ministerial d'Administració Electrònica del Ministeri de l'Interior
BOE núm. 295 de 08/12/2012

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri de Foment

24 març 2009

Ordre FOM/716/2009 de 4 de març, (DEROGADA), per la qual es regula la Comissió Ministerial d'Administració Electrònica de el  Ministeri de Foment(Obre en nova finestra) .
BOE núm. 71 de 24/03/2009

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

07 febrer 2013

Ordre ECD/153/2013, de 25 de gener,(DEROGADA) per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Electrònica (del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport(Obre en nova finestra) ) i es regula la seva composició i funcions. 
BOE núm. 33 de 07/02/2013

NOTA: Queda derogada per: Ordre ECD/994/2017, de 10 d'octubre, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i es regula la seva composició i funcions (BOE: 17/10/2017)(Obre en nova finestra)

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

21 novembre 2011

Ordre TIN/3155/2011, de 8 de novembre, (DEROGADA) per la qual es regulen la composició i funcions de la Comissió Ministerial d'Administració Electrònica del Ministeri de Treball i Immigració.
BOE núm. 280 de 21/11/2011

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

25 gener 2013

Ordre IET/35/2013, de 21 de gener, (DEROGADA), per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Electrònica en el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, i es regula la seva composició i funcions.
BOE núm. 22 de 25/01/2013 

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient

16 octubre 2012

Ordre AAA/2200/2012, de 8 d'octubre, (DEROGADA), per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Electrònica del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, i es regulen la seva composició i funcions.
BOE: 16/10/2012

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri d'Economia i Competitivitat

15 juny 2012

Ordre ECC/1251/2012, de 13 de juny, (DEROGADA), per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Electrònica del Ministeri d'Economia i Competividad, i es regula la seva composició i funcions.
BOE: 15/06/2012

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

26 novembre 1991

Ordre de 9 de novembre de 1991, (DEROGADA) per la qual es regula la Comissió d'Informàtica del Ministeri de Sanitat i Consum.
BOE: 26/11/1991

 • Cooperació interadministrativa
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE