accesskey_mod_content

Normativa da Comunidade de Madrid

 Selección de leis e normativa da Comunidade de Madrid.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

COMUNIDADE DE MADRID. Dirección Xeral de Calidade dos Servizos e Atención ao Cidadán

20 marzo 2018

Resolución do 12 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Calidade dos Servizos e Atención ao Cidadán, pola que se establecen as condicións de uso de firma electrónica non criptográfica, nas relacións dos interesados cos órganos da Administración da Comunidade de Madrid, os seus Organismos Públicos e Entidades de Dereito Público. BOCM de 20/03/2018

  • Cidadán
  • Identidade e Firma electrónica

COMUNIDADE DE MADRID. Decreto 69/2017, do 18 de xullo,

24 xullo 2017

Decreto 69/2017, do 18 de xullo, do Consello de Goberno, de impulso e xeneralización do uso de medios electrónicos, informáticos e telemáticos na contratación pública da Comunidade de Madrid. BOCM: 24/07/2017

  • Contratación

COMUNIDADE DE MADRID. Decreto 94/2006, do 8 de novembro,

10 novembro 2006

Decreto 94/2006, do 8 de novembro, do Consello de Goberno, de utilización da firma electrónica nas relacións coa Administración da Comunidade de Madrid por medios electrónicos, informáticos e telemáticos.
BOCM: 10/11/2006

  • Identidade e Firma electrónica

COMUNDAD DE MADRID. Decreto 175/2002, do 14 de novembro,

02 decembro 2002

Decreto 175/2002, do 14 de novembro, polo que se regula a utilización das técnicas electrónicas, informáticas e telemáticas pola Administración da Comunidade de Madrid.  BOCM: 02/12/2002

  • Servizos electrónicos

COMUNIDADE DE MADRID. Decreto 85/2002, do 23 de maio,

05 xuño 2002

Decreto 85/2002, do 23 de maio, do Consello de Goberno, polo que se regulan os sistemas de avaliación da calidade dos servizos públicos e apróbanse os Criterios de Calidade da Actuación Administrativa na Comunidade de Madrid.
BOCM: 05/06/2002

  • Goberno aberto
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE