accesskey_mod_content

Normativa de la Comunitat de Madrid

 Selecció de lleis i normativa de la Comunitat de Madrid.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'esta matèria.

COMUNITAT DE MADRID. Direcció general de Qualitat dels Servicis i Atenció al Ciutadà

20 març 2018

Resolució de 12 de març de 2018, de la Direcció general de Qualitat dels Servicis i Atenció al Ciutadà, per la qual s'establixen les condicions d'ús de firma electrònica no criptogràfica, en les relacions dels interessats amb els òrgans de l'Administració de la Comunitat de Madrid, els seus Organismes Públics i Entitats de Dret Públic. BOCM de 20/03/2018

  • Ciutadà
  • Identitat i Firma electrònica

COMUNITAT DE MADRID. Decret 69/2017, de 18 de juliol,

24 juliol 2017

Decret 69/2017, de 18 de juliol, del Consell de Govern, d'impuls i generalització de l'ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació pública de la Comunitat de Madrid. BOCM: 24/07/2017

  • Contractació

COMUNITAT DE MADRID. Decret 94/2006, de 8 de novembre,

10 novembre 2006

Decret 94/2006, de 8 de novembre, del Consell de Govern, d'utilització de la firma electrònica en les relacions amb l'Administració de la Comunitat de Madrid per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
BOCM: 10/11/2006

  • Identitat i Firma electrònica

COMUNDAD DE MADRID. Decret 175/2002, de 14 de novembre,

02 desembre 2002

Decret 175/2002, de 14 de novembre, pel qual es regula la utilització de les tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració de la Comunitat de Madrid.  BOCM: 02/12/2002

  • Servicis electrònics

COMUNITAT DE MADRID. Decret 85/2002, de 23 de maig,

05 juny 2002

Decret 85/2002, de 23 de maig, del Consell de Govern, pel qual es regulen els sistemes d'avaluació de la qualitat dels servicis públics i s'aproven els Criteris de Qualitat de l'Actuació Administrativa en la Comunitat de Madrid.
BOCM: 05/06/2002

  • Govern obert
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE