accesskey_mod_content

Lexislación da Comunidade Autónoma de Andalucía

 Selección de leis e normativa da Comunidade Autónoma de Andalucía.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

 

ANDALUCÍA. Consellería da Presidencia, Administración Pública e Interior

31 decembro 2019

Decreto 622/2019, do 27 de decembro, de administración electrónica, simplificación de procedementos e racionalización organizativa da Xunta de Andalucía. BOJA: núm. 250 de 31/12/2019

 • NOTA: O Consello de Goberno aprobou esta norma que simplifica os procedementos administrativos, axilizando a súa tramitación e reducindo as cargas impostas á cidadanía e as empresas. Tamén detalla entre outros, aspectos como os puntos de acceso electrónico, os medios de identificación e firma electrónicas, o rexistro electrónico, os medios electrónicos no procedemento e a xestión documental, e o Cartafol Cidadán

 • Servizos electrónicos

ANDALUCÍA. [Lei 1/2014, de Transparencia pública de Andalucía]

30 xuño 2014

Lei 1/2014, do 24 de xuño, de Transparencia Pública de Andalucía. BOJA: núm. 124 de 30/06/2014

 • Goberno aberto

ANDALUCÍA. Consellería de Economía, Innovación e Ciencia

18 xaneiro 2011

Decreto 1/2011, do 11 de xaneiro, polo que se establece a política de seguridade das tecnoloxías da información e comunicacións na Administración da Xunta de Andalucía. BOJA: núm. 11 de 18/01/2011

 • Seguridade

ANDALUCÍA. Consellería de Economía, Innovación e Ciencia

30 novembro 2010

Acordo do 16 de novembro de 2010, do Consellode Goberno , polo que se aproba o Plan Director de Seguridade dos Sistemas de Información e Telecomunicacións da Administración da Xunta de Andalucía (2010-2013). BOJA: núm. 234 de 30/11/2010

 • Seguridade

ANDALUCÍA. Consellería de Xustiza e Administración Pública e Consellería de Cultura

11 abril 2007

Orde do 20 de febreiro de 2007, conxunta das Consellerías de Xustiza e Administración Pública e de Cultura, pola que se regula a implantación e uso do Sistema de Información para a Xestión dos Arquivos de titularidade e/ou xestión da Xunta de Andalucía (proxecto @rchivA Andalucía). BOJA: núm. 71 de 11/04/2007

 • Servizos electrónicos

ANDALUCÍA. Consellería de Xustiza e Administración Pública

03 marzo 2008

Decreto 68/2008, do 26 de febreiro, polo que se suprime a achega da fotocopia dos documentos indentificativos oficiais e do certificado de empadroamento nos procedementos administrativos da Administración da Xunta de Andalucía e establécese a sede electrónica para a práctica da notificación electrónica. BOJA: núm. 43 de 03/03/2008

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán

ANDALUCÍA. [Lei 9/2007, da Administración da Xunta de Andalucía]

31 outubro 2007

Lei 9/2007, do 22 de outubro, da Administración da Xunta de Andalucía.
BOJA: núm. 215 de 31/10/2007

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Interoperabilidade

ANDALUCÍA. Consellería de Innovación, Ciencia e Empresa

05 maio 2007

Acordo do 26 de decembro de 2006, do Consello de Goberno, polo que se aproba o Plan de Desenvolvemento da Sociedade da Información en Andalucía 2007-2010. BOJA: núm. 88 de 05/05/2007 

 • NOTA: Plan Andalucía Sociedade da Información (ASI)

 • Cidadán
 • Empresa

ANDALUCÍA. Consellería de Xustiza e Administración Pública

27 outubro 2006

ORDE do 11 de outubro de 2006, pola que se establece a utilización de medios electrónicos para a expedición de copias autenticadas. BOJA: núm. 209 de 27/10/2006

 • Servizos electrónicos

ANDALUCÍA. Consellería de Xustiza e Administración Pública

27 outubro 2006

ORDE do 11 de outubro de 2006, pola que se regula o emprego do sistema port@firma, para a firma electrónica recoñecida de documentos en soporte electrónico.
BOJA núm. 209 de 27/10/2006

 • Identidade e Firma electrónica

ANDALUCÍA. Consellería de Xustiza e Administración Pública

09 agosto 2005

Decreto 177/2005, do 19 de xullo, polo que se modifica o Decreto 317/2003, do 18 de novembro, polo que se regulan as Cartas de Servizos, o sistema de avaliación da calidade dos servizos e establécense os Premios á Calidade dos servizos públicos. BOJA: núm. 154 de 09/08/2005

 • Goberno aberto

ANDALUCÍA. Consellería de Xustiza e Administración Pública

15 xullo 2003

Decreto 183/2003, do 24 de xuño, polo que se regula a información e atención ao cidadán e a tramitación de procedementos administrativos por medios electrónicos (Internet). BOJA: núm. 134 de 15/07/2003

 • Cidadán
 • Servizos electrónicos

ANDALUCÍA. Consellería de Xustiza e Administración Pública

21 novembro 2003

Decreto 317/2003, do 18 de novembro, polo que se regulan as Cartas de Servizos, o sistema de avaliación da calidade dos servizos e establécense os Premios á Calidade dos servizos públicos. BOJA: núm. 225 de 21/11/2003

 • Goberno aberto
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE