accesskey_mod_content

ELENA, a nova solución do CCN-CERT do ámbito da ciberinvestigación sobre ciberamenazas

09 marzo 2021

logo CCN-CERT

ELENA constitúe un complemento innovador á formación teórica ou á experiencia previa do usuario en técnicas de ciberinvestigación, facilitando o ensaio dos conceptos aprendidos dunha maneira realista.

O Centro Criptolóxico Nacional(Abre en nova xanela) , adscrito ao Centro Nacional de Intelixencia, desenvolveu unha nova solución para facilitar a capacitación dos profesionais en ciberseguridade:  ELENA(Abre en nova xanela) ; unha plataforma que permite aos usuarios penetrarse no ámbito da ciberinvestigación e practicar as técnicas, tácticas e procedementos necesarios para realizar labores deste tipo en labores de prevención e análise de ciberamenazas.

Esta contorna ofrece diversos escenarios e itinerarios prácticos que simulan situacións reais de diferente tipo, desde escenarios menos técnicos que requiren un maior grao de lóxica e toma de decisións ata simulacións técnicas nas que o usuario deberá demostrar a capacidade de recolección de información sobre a operativa de ciberamenazas, o seu procesamento e enriquecemento.

Os usuarios de ELENA encarnarán o rol do personaxe chamado CCN-Warrior, que representa a un ciberinvestigador analizando o comportamento de ciberamenazas que operan en ámbitos dixitais, e terán que facer fronte a numerosos casos prácticos que resolver. Deste xeito, esta plataforma preséntase como un complemento innovador á formación teórica do usuario, facilitando o ensaio dos conceptos aprendidos nunha contorna de laboratorio desenvolvido mediante simulación dixital.

Canto a as funcionalidades que ofrece ELENA, destacan as seguintes:

  • Sistema intuitivo, con guías de benvida e regras de uso para os participantes.
  • Estatísticas detalladas, ranking de mellores participantes e seguimento do desempeño e interese por parte destes.
  • A plataforma de aprendizaxe e o terminal de comandos están preparados para que calquera persoa poida iniciar a inmersión na materia desde a súa navegador web, contando con todos os recursos necesarios desde o momento do seu rexistro.
  • Contorna totalmente autocontenido, onde o usuario se adestra con datos ficticios e cunha navegación en Internet que emula a real, pero permanecendo en todo momento dentro dos límites seguros e illados dunha práctica de laboratorio.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Seguridade
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE