accesskey_mod_content

Navarra aproba a Política de xestión de documentos electrónicos da Administración Foral e do Sector Público Institucional

18 decembro 2020

logo Administración electrónica

O seu obxectivo principal é asegurar que os documentos e expedientes electrónicos mantéñense auténticos, fiables, íntegros e dispoñibles como información fidedigna, e evidencia de apoio ás funcións e actividades da Administración Foral ao longo do tempo.

O Goberno de Navarra aprobou mediante acordo, na súa sesión de hoxe, a Política de xestión de documentos electrónicos da Administración Foral e do Sector Público Institucional Foral, que sintas as bases para establecer criterios homoxéneos de uso, xestión e conservación dos este documentos.

Ademais de ter como obxectivo que os documentos e expedientes electrónicos mantéñense auténticos, fiables, íntegros e dispoñibles como información fidedigna, contribúe na mellora da eficiencia na relación da cidadanía coa Administración, como reforzo á garantía dos seus dereitos, e na preservación a medio e longo prazo dun patrimonio documental representativo, como evidencia da memoria colectiva do presente. Neste sentido, cabe indicar que a Dirección Xeral de Cultura – Institución Príncipe de Viana é o órgano competente en materia de arquivos.

A Política ten como finalidade establecer as directrices estratéxicas para a xestión da documentación electrónica na Administración da Comunidade Foral e do sector Público Institucional Foral, no marco da xeración de documentos e expedientes electrónicos nas fases de tramitación administrativa e arquivo dixital. Establece un conxunto de directrices, procedementos e prácticas co fin de garantir unha xestión eficiente da documentación electrónica durante todo o seu ciclo de vida, é dicir, desde o instante da súa xeración, captura ou incorporación ao sistema de xestión durante tanto tempo como deba conservarse en atención o seu valor administrativo e, no caso da documentación con valor histórico, permanente.

As directrices agrúpanse en tres ámbitos fundamentais: establecer uns principios na xestión do documento, que deberá respectar calquera ferramenta ou proxecto da Administración Foral que traballe con documentación electrónica; identificar e caracterizar os principais procesos relativos á xestión dos documentos e expedientes electrónicos; e atribuír responsabilidades aos distintos órganos e membros do Goberno e a Administración Foral para implantar e desenvolver esta Política.

A estrutura da Política de xestión inclúe, entre outros, os seguintes puntos: datos identificativos do documento, principios da xestión documental, actores involucrados e responsabilidades, e elementos da xestión do documento electrónico (ciclo de vida do documento, etapas de tramitación e archivística, procesos de xestión documental e firma electrónica).

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Servizos electrónicos