"/>

Eap - Berriak sinadura bertsio berrian @firma-formatu-motak
accesskey _ mod _ content

Formatu-mota berriak sinadura bertsio berrian @firma-

19 maiatza 17

suite @firma logoa

La nueva versión de @firma incluye, entre otras novedades, la adecuación del tipo de formato de firma detectado a la normativa europea.

Orain dela gutxi, bertsio eguneratua @firma, berrikuntza gisa, besteak beste, zerbitzu EGONKORRAK formatu-motaren araudiari egokitzea sinadura detektatu da araudiaren garapena (EB) zk. 910/2014 2014ko uztailaren 23ko europako parlamentuaren eta kontseiluaren identifikazioari buruzko elektronikoa eta zerbitzuak konfiantzaren transakzio elektroniko indargabetzen duena barne-merkatuan eta 1999/93/ee zuzentarauaren (eIDAS).

Egokitze horren adierazi izan da sorkuntza-erantzunak, eguneratzea eta sinadurak baliozkotzeko, formatua 'Baseline' formatuaren informazio gisa, sinadura sinadura bada bera betetzen du. Hori dela eta, aldaketa txiki bat @firma erantzunetan; izan ere, hemendik aurrera, [] eta [SignatureForm SignatureType eremuak informazioa itzuli ahal izango dira] zabaldu egingo da etorri mota berriak Mota horiek, ohiko hipotesien baliokideak dira, eta, Baseline. baldin eta hainbat sinadura sartzeko, zenbait baldintza betetzen badira.

Este cambio se ha aplicado en dicho entorno para permitir a las aplicaciones usuarias hacer pruebas, pero no se aplicará en Producción a corto plazo, seguramente sea a final de año, y de ese modo permitir que todas las aplicaciones usuarias puedan reconocer los formatos europeos 'Baseline'. El nuevo formato representa un perfil más genérico y se utiliza para garantizar la interoperabilidad transfronteriza de las firmas electrónicas en el contexto de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de diciembre de 2006 relativo a los servicios en el mercado interior. El cambio normativo viene refrendado en el Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, y más concretamente en la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1506 de la Comisión de 8 de septiembre de 2015 por la que se establecen las especificaciones relativas a los formatos de las firmas electrónicas avanzadas y los sellos avanzados que deben reconocer los organismos del sector público de conformidad con los artículos 27, apartado 5, y 37, apartado 5, del EIDAS araudia (Ireki leiho berrian) . En dicha Decisión de Ejecución se indica en los artículos 1 y 3 respectivamente:

(1) Los Estados miembros que requieran una firma electrónica avanzada o una firma electrónica avanzada basada en un certificado cualificado como se prevé en el artículo 27, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) no 910/2014, reconocerán la firma electrónica avanzada XML, CMS o PDF en el nivel de conformidad B, T o LT o con un contenedor con firma asociada donde las firmas cumplan las especificaciones técnicas que figuran en el anexo.

(3) Los Estados miembros que requieran un sello electrónico avanzado o un sello electrónico avanzado basado en un certificado cualificado como se prevé en el artículo 37, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) no 910/2014 reconocerán el sello electrónico avanzado XML, CMS o PDF en el nivel de conformidad B, T o LT o con un contenedor con sello asociado que cumpla las especificaciones técnicas que figuran en el anexo.

Eta horren gehigarrian dago zehaztapen teknikoak zerrenda sinadura elektronikoen aurreratuak, CM edo PDF formatuan eta edukiontzia XML sinadura/zigilua lankidea/edo:

  • Oinarrizko profila XAdES (ETSI TS 103171 v2.1.1)
  • Oinarrizko profila CAdES (ETSI TS 103173 v2.2.1)
  • Oinarrizko profila Gurasoengana Joango Zara (ETSI TS 103172 v2.2.2)
  • Oinarrizko profila edukiontzi (ETSI TS 103174 v2.2.1)

Hay que tener en cuenta que no todas las firmas electrónicas a validar serán detectadas con formato del nuevo perfil base ya que para ello tienen que cumplir con una serie de requisitos específicos que se ajusten a dicho perfil, por lo que algunas de ellas seguirán siendo detectadas con el formato tradicional. A modo informativo, se establecen las siguientes equivalencias entre los formatos tradicionales y los nuevos formatos 'Baseline':

CAdES-BES/-EPES CAdES B-Level
CAdES-T CAdES T-Level
XAdES-BES/-EPES XAdES B-Level
XAdES-T XAdES T-Level
XAdES-X-L XAdES LT-Level
XAdES-A XAdES LTA-Level
PAdES-BES/-EPES B-Level gurasoengana joango zara
PAdES-LTV T-Level/LT-Level/LTA-Level gurasoengana joango zara

Los perfiles Baseline son en muchos casos un subconjunto de los formatos tradicionales.

Baldin eta haren aplikazioak begira ezazue zein azterketaeredu plataforma itzulitako sinadura-mota izan daiteke, eta, beraz, egokitzapenak egiten ari den solaskidea identifikatzeko etiketa berriak devueltas.

Buruzko informazio gehiago @firma irtenbidea CTT batean.

  • Identitatea eta sinadura elektronikoa
Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.
 
Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.