accesskey_mod_content

Dispoñible o Terceiro Plan de acción de Goberno aberto

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

18 xullo 2017

Mediante este Plan o Goberno comprométese a desenvolver 20 medidas en transparencia e participación durante o período 2017-2019

O ministerio de Facenda e Función Pública presentou o Terceiro Plan de acción de Goberno aberto que compromete ao Goberno a desenvolver 20 medidas en transparencia e participación no período 2017-2019 e que se enviou á Alianza para o Goberno Aberto (Open Government Partnership), máximo órgano internacional que regula esta materia e que engloba a 70 países.

O plan estrutúrase en cinco grandes eixos: colaboración, participación, transparencia, rendición de contas e formación, e para o desenvolvemento do mesmo contarase coa participación das Comunidades Autónomas, as Entidades locais e a sociedade civil.

Entre as medidas do plan, figura o compromiso de mellorar e ampliar os contidos do Portal de Transparencia da Administración Xeral do Estado así como acometer o desenvolvemento regulamentario nesta Lexislatura da Lei de Transparencia.

Fortalecerase o programa Achega, de apertura á información do sector público, para o que se desenvolverá a Lei sobre reutilización da información do sector público e ampliarase o catálogo nacional de datos abertos nun mínimo do 20%.

No ámbito da Xustiza, preténdese mellorar o acceso á información xudicial con medidas como a posta a disposición dos cidadáns de maior información sobre vistas orais, documentos de expedientes xudiciais, entre outros, así como ofrecer o servizo de retransmisión en streaming de determinadas vistas xudiciais.

Por outra banda, formarase aos empregados públicos nos principios, e estratexias de goberno aberto, sensibilizarase á sociedade civil a través de recursos informativos abertos e gratuítos, e incluiranse medidas de educación en Goberno aberto con actividades nos colexios.

Para desenvolver todas as medidas constituíuse unha Comisión sectorial para traballar coas Comunidades Autónomas e unha Rede de entidades locais para promover as políticas de transparencia no ámbito local. Ademais, porase en marcha un Foro de Goberno Aberto para traballar en consenso cos actores implicados da sociedade civil: representantes do mundo académico, das organizacións de consumidores e usuarios, das asociacións sen ánimo de lucro e organizacións do Terceiro Sector.

O Terceiro Plan de acción de Goberno aberto xa se atopa dispoñible para a súa consulta.

  • Goberno aberto
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE