" /> PAe - A Federación Española de Municipios e Provincias publica guías para a transformación dixital das Administracións Locais
accesskey_mod_content

A Federación Española de Municipios e Provincias publica guías para a transformación dixital das Administracións Locais

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

15 decembro 2016

A Federación Española de Municipios e Provincias publica os documentos  "Leis 39 e 40. Libro de estudo" e "Leis 39 e 40. Libro de traballo", co fin de axudar ás administracións locais no proceso de transformación dixital e o cumprimento das obrigas establecidas polas leis 39/2015 e 40/2015.

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas(Abre en nova xanela) e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público(Abre en nova xanela) , supoñen un forte impulso á dixitalización das Administracións públicas españolas e establecen obrigas ao redor da Administración electrónica que propician unha maior eficacia, innovación e modernización das mesmas.

A Comisión de Sociedade da Información e Novas Tecnoloxías da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP)(Abre en nova xanela) publicou os documentos  Leis 39 e 40. Libro de estudo(Abre en nova xanela) e Leis 39 e 40. Libro de traballo(Abre en nova xanela) , co fin de axudar ás administracións locais no proceso de transformación dixital e o cumprimento das obrigas establecidas por ambas as leis.

O libro de estudo, Leis 39 e 40. Libro de estudo(Abre en nova xanela) , constitúe un libro de consulta sobre todos os temas que é preciso coñecer para o correcto despregamento da transformación dixital nas Administracións Locais. Preséntanse e analizan os conceptos asociados á Administración electrónica, as plataformas comúns e ferramentas reutilizables, así como as estratexias, modelos e prácticas corporativas que facilitan o deseño dos procesos de xestión dixitais na Administración que esixen a Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e a Lei 40/2015 de Réxime Xurídico do Sector Público, para as Administracións Locais.

O libro de traballo, Leis 39 e 40. Libro de traballo(Abre en nova xanela) , realiza unha descrición das pautas e os pasos a seguir para deseñar unha folla de ruta, personalizada para cada Concello ou organización, dos distintos procesos de xestión de transformación dixital, acorde á nova normativa e centrada no ámbito das administracións locais.

Neste contexto, unha folla de ruta é un plan que establece a grandes liñas a secuencia de pasos para alcanzar un obxectivo. Pode entenderse como un plan de acción a curto, medio e longo prazo, e xeneral que achega os obxectivos estratéxicos a obxectivos máis tanxibles e alcanzables.  A finalidade da folla de ruta é servir de base á institución para saber onde está e que debe facer para chegar onde quere chegar, axudándolle a definir os seus obxectivos, así como establecendo unhas liñas estratéxicas claras para o desenvolvemento dos distintos procesos en aras de alcanzar realmente eses obxectivos.

A Folla de Ruta de Transformación Dixital estrutúrase en Fases, dentro destas en Actividades, que á súa vez inclúen Tarefas. As Fases catalogáronse en críticas, importantes e normais, en función do impacto que ten no proxecto.

A idea é partir dun Diagrama Xeral, de forma que cada Concello ou organización seleccione en cada Fase, aquelas actividades que pretenda acometer, en función da súa propia opción ou o seu nivel tecnolóxico, co obxectivo final de poder iniciar a última Fase establecida, en concreto a FASE 15, que se definiu como – “Posta en Marcha da Administración electrónica”, con moitas posibilidades de éxito.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Leis 39 e 40