accesskey_mod_content

Engegada de LUCIA, l'eina del CCN-CERT per a la coordinació en la gestió d'incidents

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

28 maig 2015

logo CCN-CERT

L'eina Llistat Unificat de Coordinació d'Incidents i Amenaces - LUCIA, basada en el sistema d'incidències Request Tracker (RT), compleix amb els requisits de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i la Guia CCN-STIC 817 de Gestió d'Incidents.

Davant l'increment constant del nombre d'incidents i l'esforç de gestió que aquest fet provoca, el CCN-CERT, del Centre Criptològic Nacional (CCN), ha desenvolupat una eina que permet millorar la coordinació entre les diferents organitzacions i el propi CCN-CERT en la gestió d'incidents. Es tracta de LUCIA (Llistat Unificat de Coordinació d'Incidents i Amenaces), un nou servei posat a la disposició de totes les organitzacions que col·laboren amb el CERT Governamental Nacional.

La nova eina, basada en el sistema d'incidències Request Tracker (RT)  i en la seva extensió per a equips de resposta a incidents Request Tracker for Incident Response (RT-ANAR), ha estat personalitzada per complir els requeriments i procediments del CCN-CERT i alineades amb el compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

Entre els principals beneficis de LUCIA es troba el proporcionar una eina de gestió d'incidents, en el cas que no es disposi; complir els requisits de l'ENS i la Guia 817 (Gestió d'Incidents) i oferir un llenguatge comú de perillositat i classificació, basat en dos nivells i avalat per institucions internacionals.

Unes altres dels avantatges és la millora la coordinació entre el CCN-CERT i tots els organismes als quals ofereix els seus serveis, especialment els adscrits al Sistema d'Alerta Primerenca (SAT), mitjançant la Integració dels incidents de seguretat amb el CERT Governamental Nacional; millorar l'intercanvi d'informació d'incidents de seguretat; mantenir la traçabilitat i seguiment de l'incident; millora en els processos de gestió i automatització de tasques i permetre la seva integració amb altres sistemes.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

Més informació sobre la solució LUCIA en el CTT
Més informació sobre LUCIA(Obre en nova finestra) en el CCN-CERT

  • Seguretat
  • Infraestructures i serveis comuns
  • Cooperació interadministrativa