content _ mod _ accesskey

Kantabriako gobernua betiko administrazio elektronikoa ezartzeko dekretua onartu

2014ko abendua 11

El Gobierno regional ha aprobado el decreto que regula el régimen jurídico de la administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que supone su implantación definitiva en el seno de la Administración Autonómica y sus organismos públicos, lo que permitirá agilizar los trámites, dejar atrás el papel e implantar la facturación electrónica entre las empresas y proveedores.

El Gobierno ha aprobado una normativa que supone el impulso definitivo al desarrollo y a la generalización de la administración electrónica en Cantabria, que agilizará los trámites administrativos, dejará atrás el papel en el funcionamiento interno y en las relaciones con el ciudadano, e implantará la facturación electrónica entre las empresas y proveedores del Gobierno regional.

El reglamento unifica además en un único texto todo el régimen jurídico relacionado con la administración electrónica, recogiendo los aspectos regulados por el decreto 37/2012, como son el registro, las comunicaciones electrónicas y la sede electrónica de la Administración Autonómica y sus organismos públicos.

Berrikuntza gisa, sinadura eta ziurtagiri elektronikoak arautu egingo dira, eta onartutako sistemak funtzionario publikoek herritarrak, iragarki-taula elektroniko, dokumentuak eta izapidetze elektronikoa.

Eusko Jaurlaritzak sustatzen du eta bere jardueraren kudeaketan bitarteko elektronikoak erabilita, administrazioaren komunikazioetan, harremanak, herritarrekiko komunikazioetan eta izapide eta zerbitzu prestazioak barne.

Con este nuevo reglamento se reduce nuevamente la documentación requerida a ciudadanos y empresas, mediante su sustitución por el acceso electrónico a la información, transmisiones de datos o emisión de certificaciones electrónicas.

Del mismo modo, el Gobierno pone en marcha un nuevo instrumento de participación, transparencia e información al ciudadano, que además posibilitará la reducción de plazos y tiempos de respuesta, dada la racionalización que producirá la nueva distribución de las cargas de trabajo y de las comunicaciones internas.

En esta línea, se fomentará la participación ciudadana por medios electrónicos y, en particular, en los trámites de información pública y audiencia durante el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales, que podrán realizarse de forma complementaria mediante el empleo de sistemas electrónicos accesibles a través de la sede electrónica.

Además de poder iniciar un procedimiento de forma electrónica, los ciudadanos podrán consultar el estado de tramitación del mismo, previa identificación, con indicación del contenido de los actos de trámite y la fecha en la fueron dictados por los órganos de la administración. El decreto regula la instrucción y terminación de los procedimientos, así como el desistimiento y renuncia.

Baliabide elektronikoen erabileraren barruan, nahitaezkoa da administrazio-prozedura jakin egin du dekretuak bide elektroniko bidez komunikatzea edo administrazioarekin sistema hori interesatuak bizi diren kasuetan, pertsona edo entitate bat dela, eta haren gaitasun ekonomikoa teknikoagatik, dedikazio profesionalagatik edo beste arrazoi batzuengatik egiaztatuta dagoenean bermatuta dutela behar diren baliabide teknologikoetara sartzea eta erabiltzea. printzipio horrek Eragina du prozedura eta aginduak (arabera eskumenduna (regularse justificarse kontseilari edo gai.

Adicionalmente, se recoge que el Gobierno colaborará con las entidades locales para el desarrollo del uso de los medios electrónicos y la coordinación de las medidas que fomenten su utilización en este ámbito.

Aipamen berezia egin da fakturazio elektronikoaren plataformak abian jarri duen erregimen juridikoa zehazteko eta gero egingo da faktura elektronikoak bidaltzeko baldintza teknikoak ematea, eta sistema nahi den aurrezte aldera, enpresen eta sektore publikoaren eta hornitzaileei ordaintzea.

El uso de los medios electrónicos en la actividad administrativa se ajustará a lo establecido en los Esquemas Nacional de Interoperabilidad y Seguridad y a lo dispuesto en la Ley básica 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Dekretu hau onartu du gobernuak, karga administratiboak murrizteko neurri berri bat martxan jarri du herritarrei eta enpresei eta enpresa ekimenaren garapena eragozten duten oztopoak kentzea, eta hazkunde ekonomikoa bultzatzea eta enplegua sustatzeko jarduera komertziala.

Ekimen hori eskualdeko gobernuak bultzatutako beste proiektu bat da, kantabria eta zabaltzeko dauden jarduerak irekitzeko lizentziak espresa saltokiak; egoitza eta erregistro elektronikoa sortu, abiarazi, herritarren eskakizunei buruzko arautegian simplificó dokumentazio irudian, aurten ere egin ziren, eta urtero berrikusteko prozedura ohikoenak egiteko murrizteko eta administrazio egintzak.

Todo ello forma parte de la Estrategia de Mejora de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria (2013-2015).

2015Erako estrategia hori hedatzea, sinplifikazio administratiboa amaitzen denean, karga kendu eta ekonomia dinamizatzeko, enpresei eta herritarrei gehiago aurrezten da urtean, 27 milioi euro.

Albistearen iturria. (Leiho berri batean Irekitzen Du)

  • Zerbitzu elektronikoak