accesskey_mod_content

Prácticas de referencia na Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

07 xullo 2011

A Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia participa activamente no CTT pondo a disposición do resto de Administracións Públicas dúas das súas iniciativas máis interesantes

Estas dúas iniciativas poden ser de utilidade para a súa implantación noutras Administracións Públicas, especialmente noutras Comunidades Autónomas que teñan competencias e estruturas semellantes.

  • Portal etributos. Acerca de forma efectiva a administración tributaria aos contribuíntes da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia, para que desde os fogares póidase cumprir coas obrigas tributarias coa Comunidade Autónoma por exemplo actos xurídicos documentados, compra venda de vivendas ou vehículos, operacións societarias, etc.
  • eSatélites. Ofrece unha metodoloxía de colaboración entre os distintos departamentos da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia (CARM) e a plataforma de e-Administración centralizada (ea). É un modelo para a xestión da Administración Electrónica, en estrela e semi-descentralizado que se adapta moi ben á estrutura organizativa da informática na Rexión de Murcia

Máis información no CTT sobre a iniciativa Portal etributos e eSatélites

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE