accesskey_mod_content

Publicada una nova versió del component instalable de Portasignatures

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

30 maig 2019

Portasignatures és l'aplicació que permet incorporar la firma electrònica en els fluxos de treball d'una organització, així com descarregar firmes i generar informes de les mateixes.

Portasignatures s'oferix en dos models d'ús:

  • Com distribuible o codi font perquè l'Administració usuària realitze la seua pròpia instal·lació.
  • Com a servici en el núvol a través de Xarxa SARA.

Com a principals novetats de la nova versió del distribuible, cal destacar, la possibilitat de definir usuaris validadors per a peticions de firma, enviades per les aplicacions que s'integren amb el Portasignatures. Així mateix, s'ha ampliat la funcionalitat de generació de plantilles, de manera que es permet crear plantilles incorporant usuaris de diferents seus.

D'altra banda, s'ha millorat la generació dels codis QR dels informes de firma que es poden descarregar del Portasignatures. Amb esta nova versió del QR, es permet als usuaris acarar els informes de firma amb un lector de codi QR, de manera automàtica des del Punt d'Accés General, sense necessitat d'introduir el Codi Segur de Verificació (CSV).

Per a obtindre una informació més detallada sobre les novetats que es proporcionen, poden consultar la solució Portasignatures de el CTT.

  • Identitat i Firma electrònica
  • Centre de Transferència de Tecnologia