accesskey _ mod _ content
Banner OBSAE

Aurrekontu-informazioaren eta komunikazioen teknologiak estatuko administrazioaren

 • Las cifras recogidas en este estudio han sido tomadas con carácter general de los créditos iniciales del presupuesto de gastos, posteriormente revisadas por parte de las unidades incluidas en el ámbito del informe.

  Azterketa honetan jasotzen dira, era berean, aurrekontuaren gauzatze-egoerari buruzko zifrak laburpena, T.I.C. bezalaxe aurrekontuak aztertuak izan dira unitateen. Aurrekontua gauzatzean kontuan hartu da Estatu eta gizarte segurantza azpisektore gain, erakunde autonomoak, estatu-agentzien eta erakunde publikoak.

  Todos los Departamentos Ministeriales, la Seguridad Social, la Dirección General de Presupuestos y la Intervención General de la Administración del Estado, han facilitado considerablemente la realización de este estudio proporcionando soportes para el tratamiento automatizado de la información.

  Ámbito

  • Estatuaren aurrekontua, atal ministerio-sailek.
  • Presupuesto de la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social – INSS, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria –INGESA-, Instituto de Mayores y Servicios Sociales –IMSERSO-, Instituto Social de la Marina –ISM- y Gerencia Informática de la Seguridad Social -GISS).
  • Erakunde autonomoen aurrekontu-agentzien eta estatuko administrazio orokorra.
  • Presupuestos de Organismos Públicos consolidables en los Presupuestos Generales del Estado.

  Bereizketa-maila dagokio informazioa atal aurrekontu-Azterketa-eremua. Gizarte segurantzaren aurrekontua (60 Atala) beraz bereizia errazago jarraipena, eta, oro har kontuan izan gabe, mendekotasun funtzionala horien erakunde Kudeatzaileak.

  Definizioak

  1. Kapitulua. langileen gastuak

  Las cifras recogidas en el estudio, referentes a gastos de personal, extraídas del último informe REINA, han sido adaptadas para recoger los ajustes señalados en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

  2. Kapitulua. ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

  Gastuen kontu ebaluatzeko ondasun arruntak eta zerbitzuak informazioaren eta komunikazioen teknologiak erabili dira sailkapen ekonomikoa 2. kapituluari dagozkien kredituen estatuko aurrekontu orokorren. kontzeptuak eta azpikontzeptuak hartu eta horien izaera honako hauek dira:

  • 20. Artikulua. Errentamenduak eta kanonak
   • Errentamenduak kontzeptua 206. informazioa prozesatzeko ekipoak
  • 21. Artikulua. Konponketak, mantenimendua eta artapena
   • Kontzeptua 216. Informazio-prozesuetarako ekipoak
  • 22. Artikulua. Materiala, hornikuntzak eta bestelakoak
   • Kontzeptua 220. Bulego-materiala
    • 02 Azpikontzeptua. Material informatikoa inbentariaezina
   • Kontzeptua 221. Hornidurak.
    • 12. Hornidura elektrikoa eta komunikazio-material elektronikoaren, azpikontzeptua
   • 222 Kontzeptua. komunikazioak
    • Azpikontzeptua 00. Telekomunikazio-zerbitzuak
    • Azpikontzeptua 04 komunikazio informatikoak.
    • Azpikontzeptua 05. kanpoko sarearekin eta lurralde-Plan informatikoa
    • Azpikontzeptua 15. kanpoko Komunikazio
   • 227. Kontzeptua. Beste enpresa batzuek egindako lanak eta profesionalak

    • Azpikontzeptua 82 informatika izaerako Zerbitzuak.

  Además se han considerado, solo en la parte que los Departamentos han señalado como de carácter TIC, los conceptos y subconceptos siguientes:

  • 20. Artikulua. Errentamenduak eta kanonak
   • Kontzeptua 208. bestelako ibilgetu materiala

   • Kanonak kontzeptua 209 or.
  • 21. Artikulua. Konponketak, mantenimendua eta artapena
   • 218. Kanpo kokatuta dauden Ondasun kontzeptua
   • 219 Bestelako ibilgetu materiala kontzeptua.
  • 22. Artikulua. Materiala, hornikuntzak eta bestelakoak
   • Kontzeptua 220. Bulego-materiala
    • Azpikontzeptua 22003. osagarriak inbentariagarriak ez activables
    • Azpikontzeptua 22015 bulego-materiala kanpoaldean.
   • 222 Kontzeptua. komunikazioak
    • 01 Azpikontzeptua. Posta eta mezularitza (bakarrik Gizarte Seg.)
    • Azpikontzeptua 99. beste zenbait
   • 226. Hainbat gastu kontzeptua
    • 06 Azpikontzeptua. bilerak eta hitzaldiak
   • 227. Kontzeptua. Beste enpresa batzuek egindako lanak eta profesionalak
    • Azpikontzeptua 06. azterlanak eta lan teknikoak
    • Subconcepto 15. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior
    • Azpikontzeptua 99. beste zenbait

  6. Kapitulua. inbertsio errealak

  Las cifras referentes a Inversiones Reales en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se obtienen de los Anexos de Inversiones Reales y Programas Plurianuales realizando un análisis de los distintos proyectos a fin de identificar los referentes al ámbito de las T.I.C.

  Barne-kodeen aniztasuna superproyectos inbertsio-proiektuak dagozkion gisa identifikatutako sistema eta informazio-teknologietan, baita proiektuen kopuru handia biltzen diren eremu horretako agregatu era berean, ez da gastu-aurrekontuen behartzen dute, azken ekitaldietan bezala, lehen mencionábamos azterketa egiteko eranskinetan bildutakoak superproyecto bakoitzaren proiektu eta inbertsio errealak eta Urte Anitzeko Programazioa zehazteko, norberaren izena, baldin izaera bat informatika ikasteko edo ez.

  El carácter no uniforme según naturaleza de los distintos superproyectos que utilizan estos códigos a lo largo de los Presupuestos Generales del Estado restringe la posibilidad de un tratamiento automatizado de la información relativa a créditos del Capítulo 6 al ámbito del superproyecto 8002 "Actuaciones Generales del Departamento: Equipos Informáticos".

  Eskuzko tratamendua hori, ordea, badu salbuespen bat garrantzitsua da aipatzea komeni da eta dagokion gizarte segurantzaren arloan gastuen aurrekontuan zuzkidura eta kategoria ekonomikoen. proiektuan jaso gizarte segurantzaren Aurrekontu bidez antzeman kontzeptuak (626 eta 636) informatikoak inbertsio errealen kapituluan, bere eremuan.

  Aurrekontuaren gauzatzea

  Hasierako kreditua. Ageri den zenbatekoa 2010erako estatuko aurrekontu orokorrak.

  Azken kreditu (kenduta ez edukitzea). dirulaguntzen zenbatekoa agertzen den kreditu abenduaren 31n kontabilitateko informazio-Sistema. baldin eta baino gehiagokoa ez bada, obligazio onartuen eta, kasu horretan, jotzen da azken hori baliokidea da obligazio onartuen arteko aldea.

  Obligazio onartuak. Obligazio baten ondorioz, onartu eta gastua zenbatekoa konprometitu eta dakartzan dagokion ordainketa-proposamena.

Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.
DATAOBSAE sarbidea (Leiho berrian irekiko)
Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.
DATAOBSAE sarbidea (Leiho berrian irekiko)