accesskey_mod_content

Disponible l'Informe Anual "La Societat en Xarxa. Transformació digital a Espanya"

12 gener 2021

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha presentat l'informe anual elaborat per l'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (ONTSI).

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha presentat l'informe anual “La Societat en Xarxa. Transformació digital a Espanya. Informe Anual 2019 (Ed. 2020)"(Obri en nova finestra)  elaborat per l'Observatori Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació(Obri en nova finestra) (ONTSI). 

La present edició de l'Informe Anual "La Societat en Xarxa" realitza una anàlisi exhaustiva dels principals temes i indicadors en el context de la Societat de la Informació i les TIC (tant els econòmics com a tecnològics i de servicis), incloent no solament un enfocament local referenciat a Espanya, sinó un enfocament global, a nivell mundial i europeu, que possibilita contextualitzar i comparar els resultats espanyols amb la resta dels països, permetent així obtindre una visió objectiva i el més completa possible de la situació actual.

En este sentit, com a punt de partida l'informe realitza un recopilatori de la informació més significativa sobre la Societat de la Informació en el món, analitzant els avanços experimentats pels diversos servicis de comunicacions a nivell de cobertura de les TIC (telefonia fixa, telefonia mòbil, banda ampla fixa, banda ampla mòbil), a nivell econòmic (volums de negoci i facturació dels diferents segments de mercat i en diferents regions geogràfiques) i per l'ús d'Internet.

Posteriorment l'informe se centra a analitzar el desenvolupament de la Societat de la Informació a nivell europeu, descrivint el grau d'avanç dels Estats membres de la Unió Europea en la competitivitat digital a partir de cinc indicadors claus (connectivitat, capital humà, ús d'Internet, integració de la tecnologia digital i servicis públics digitals).

Després de la descripció de la Societat de la Informació a nivell mundial i europeu l'informe identifica, a través de l'anàlisi de fonts d'informació nacionals i internacionals i les opinions dels experts, les principals tendències que es preveu marcaran l'evolució tecnològica en els pròxims anys. L'anàlisi s'aborda des de tres perspectives, el sector empresarial, la ciutadania i l'Administració pública, la qual cosa permet observar el grau d'ús i impacte que poden tindre les diferents solucions tecnològiques en els diferents àmbits.

Una vegada estudiat el context internacional la grossària de l'informe se centra sobre l'anàlisi de la realitat espanyola de les TIC i la Societat de la Informació. A este efecte, es tracta la digitalització de les llars espanyoles, les TIC en les diferents comunitats autònomes, la penetració en les empreses, tant pimes i grans com a microempreses; el sector TIC i dels continguts; i com l'Administració pública ha integrat les TIC en la seua activitat i relació amb els ciutadans.

De manera més detallada, a l'entorn de les llars a Espanya l'anàlisi gira entorn de/entorn de l'equipament TIC de les llars, el seu gasto, connectivitat, utilització dels diferents mitjans de comunicació i informació, la disponibilitat de béns i servicis destinats a l'entreteniment, així com els destinats a l'administració i gestió personal.

Quant a l'àmbit empresarial, es fa referència tant a la situació de les pimes i grans empreses com a la de les microempreses; en tots dos casos, les dades facilitades per l'INE, basats en l'Enquesta sobre ús de TIC i comerç electrònic en les empreses, són la font principal que nodrix l'anàlisi.

El comportament del sector TIC i dels continguts a Espanya és tractat a partir els principals indicadors econòmics del sector (nombre d'empreses, xifra de negoci, personal ocupat, volum d'inversió, valor afegit brut a preus de mercat i xifres de comerç exterior).

Tancant el bloc de l'anàlisi de la Societat de la Informació a Espanya, s'aporten dades, de situació i evolució, sobre l'administració electrònica. S'analitzen els avanços pel que fa a la incorporació de les TIC a l'Administració pública, tant als seus processos com a la seua relació amb els ciutadans.

En últim lloc, es troba un capítol destinat a desgranar l'opinió dels experts sobre  la transformació digital a Espanya, amb especial focus a aprofundir en el rol que ha exercit la digitalització durant l'estat d'alarma recentment viscut, i en com la transformació digital pot ajudar a la recuperació econòmica del país.

Llija l'informe complet "La Societat en Xarxa. Transformació digital a Espanya. Informe Anual 2019 (Ed. 2020)"(Obri en nova finestra)  (PDF)

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

 

  • Observatori d'Administració Electrònica
  • Servicis electrònics
  • Govern obert
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
 
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE