accesskey_mod_content

A Xunta de Galicia aproba a política de firma electrónica e de certificados

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

11 marzo 2014

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia da Xunta de Galicia publicou unha resolución pola que se aproba a política de firma electrónica e de certificados da administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Pola resolución con data 25 de febreiro de 2014 (Abre en nova xanela) adóptase como política de firma electrónica e de certificados da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia a política de firma electrónica e de certificados da Administración xeral do Estado con algunhas especificidades que se indican no texto da resolución.

A Orde do 6 de febreiro de 2014 pola que se aproba o protocolo de identificación e firma electrónica da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia establece no seu artigo 3 que a administración xeral e o sector público autonómico de Galicia deberá adoptar unha política de firma electrónica e de certificados, que se harmonizará co establecido no Esquema Nacional de Interoperabilidade e as súas normas de desenvolvemento.

Con carácter xeral, unha política de firma electrónica é un documento legal que contén unha serie de normas relativas á firma electrónica, organizadas ao redor dos conceptos de xeración e validación de firma, nun contexto particular (contractual, xurídico, legal), definindo as regras e obrigas de todos os actores involucrados no proceso. O obxectivo é determinar a validez da firma electrónica para unha transacción en particular, especificando a información que debe incluír a persoa asinante no proceso de xeración da firma e a información que se debe comprobar no proceso de validación da mesma.

A política de firma electrónica e de certificados da Administración xeral do Estado, é coherente co ordenamento autonómico e plenamente asumible nos seus aspectos técnicos, polo que, coa súa adopción, a Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia pretende dar un paso claro para favorecer a interoperabilidade entre administracións públicas, o que redundará dunha maneira inmediata na simplificación de trámites para os cidadáns.

Máis información no CTT sobre Política de Firma

  • Identidade e Firma electrónica
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE